Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

V roce 2019 obdrželo gymnázium od města Kojetína finanční dotaci 30 000 Kč na reprezentaci školy a města v rámci účasti žáků na sportovních a vědomostních soutěžích. Z dotace je hrazeno cestovné, startovné a drobné odměny.