Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Počátkem září obdržely střední školy tzv. Školní zprávu o výsledcích společné části maturitní zkoušky za jarní zkušební období 2011. Zpráva obsahovala informace o výsledcích žáků kojetínského gymnázia v porovnání se školami stejného typu v rámci Olomouckého kraje i celé republiky.

Společná část maturitní zkoušky se skládala z předmětů český jazyk a literatura, matematika nebo cizí jazyk. Níže uvedená tabulka obsahuje umístění kojetínského gymnázia v rámci gymnázií Olomouckého kraje, gymnázíí v celé ČR a v rámci všech škol ČR, na nichž maturity probíhaly. Číslo před lomítkem uvádí pořadí kojetínského gymnázia, číslo za lomítkem celkový počet škol, na nichž se z daného předmětu maturovalo.

  Gymnázia v OL kraji Gymnázia v ČR Školy v ČR celkem
Český jazyk a L 7 / 20 167 / 361 176 / 2 329
Matematika 6 / 19 129 / 332 144 / 2 120
Cizí jazyk 4 / 20 121 / 359 130 / 2 287

Kojetínské gymnázium nepatří mezi školy s velkým počtem tříd a tisícihlavým zástupem studentů. Maturitní výsledky nám potvrdily, že je to naše výhoda. Třebaže nejsme školou, která si ke studiu vybírá pouze žáky, kteří měli na ZŠ samé jedničky, dokážeme s těmito školami držet krok. Rádi uvádíme, že gymnázium má charakter spíše velké rodiny než neosobní instituce. Vzhledem k 12 třídám, v nichž může studovat maximálně 360 žáků, jsme schopni vnímat každého studenta jednotlivě, učitelé i jejich žáci se navzájem znají, vědí, jak se kdo jmenuje, do jaké třídy patří či jakému předmětu učí. Za těchto podmínek jsme schopni lépe podchytit studijní i osobní problémy žáků a nabídnout jim pomocnou ruku. Tuto skutečnost nám potvrzují i mnozí rodiče, jejichž děti u nás studují. S projevy spokojenosti s přátelskou atmosférou na našem gymnáziu se nejčastěji setkáváme při tzv. Dnech otevřených dveří, když rodiče budoucích uchazečů procházejí školou, hovoří s našimi studenty a srovnávají.

Jak moc je důležité, aby si škola zachovala osobní ráz, aby nebyla tisícihlavým anonymním davem s anonymními problémy, není nic nového, nejedná se o žádný objev hodný další reformy. Stačí se podívat, kolik žáků studuje ve třídách soukromého gymnázia, tzv PORG, jehož ředitelem je syn současného českého prezidenta, pan V. Klaus ml. Toto gymnázium se v hodnocení výsledků státní maturity umístilo na prvním místě. Naplněnost jeho tříd se pohybuje mezi 16 až 24 žáky ve třídě, malý počet žáků přitom škola uvádí jako svou velkou přednost. S myšlenkou menšího počtu žáků ve třídách a rozumného celkového počtu tříd ve škole lze pouze souhlasit. Maturitní výsledky kojetínského gymnázia její správnost rozhodně potvrzují.