Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Tematické zaměření 48. ročníku: „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace“. Olympiáda byla určena žákům tercie a kvarty. Celkem se do ní přihlásilo 21 soutěžících. Třináct z nich se stalo úspěšnými řešiteli, protože dosáhli minimálně 60% úspěšných odpovědí, ale i ostatní prošli testovými otázkami s dobrým výsledkem.

Výsledky školního kola:

1. místo               Roman Chylík (tercie)

2. místo               Šimon Novotný (kvarta)

3. místo               David Duchoň (kvarta)

4. místo               Anna Hrušáková (kvarta)

5. místo               Hana Černocká (tercie).

Děkujeme všem za účast a přejeme další vítězství v okresním kole v Přerově.

Obrázek dole: