Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

   Tak jako každý rok i letos se naše žákyně účastnily okresní pěvecké soutěže Slavíci z Přerova, kterou už 16 let pořádá Středisko volného času Atlas a BIOS Přerov. V předchozích letech jsme měli hodně úspěšných účastníků. Poslední roky ovšem předčily všechna kola dřívější. O tom však za chvíli.

   Do soutěžního klání dne 8. listopadu 2018 byly přihlášeny čtyři žákyně, kvůli nemoci jedné z nich se zúčastnily pouze tři: Veronika Vyskotová z primy, Aneta Šubíková ze sekundy a Anička Hrušáková z kvarty. Účastníci soutěže před tříčlennou odbornou porotou zpívají bez hudebního doprovodu písně dle svého výběru a libovolného žánru.

   Jak to tedy dopadlo? V. Vyskotová soutěžila letos poprvé a přesto si vyzpívala stříbrné pásmo v kategorii A2. Ve stejné kategorii po zkušenosti z loňska se ve zlatém pásmu a celkově na 3. místě usadila A. Šubíková. No a to nejlepší nakonec. Mám pocit, že se to zatím v této soutěži nikomu nepodařilo. Anička Hrušáková totiž třetí rok za sebou obsadila v kategorii B2 první místo. A to s maximálním počtem bodů. V této kategorii zpívalo 26 soutěžících. Pro své vystoupení si vybrala muzikálovou melodii Somewhere Over The Raibow. Tu po vyhodnocení soutěže zazpívala všem účastníkům a dokázala svým procítěným přednesem, že oprávněně získala metu nejvyšší. Byla za to odměněna potleskem všech přítomných.

   Co říci závěrem? Přejeme všem, aby se jim v hudbě dařilo i v budoucnu. Děkujeme za vzornou reprezentaci nejen gymnázia ale z velké části ZUŠ v Kojetíně, kde se děvčata ve svém volném čase věnují svému pěveckému zdokonalování.

M. Matějček