Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

V úterý 6. listopadu se v ekologickém centru Sluňákov konala Krajská konference environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty. Odbor Školství a mládeže Olomouckého kraje zde mimo jiné vyhlásil výsledky soutěže Zelená škola za školní rok 2017–2018. Uvedený titul získalo celkem 5 škol Olomouckého kraje, v kategorii gymnázií naše škola zvítězila! Podařilo se nám to už podruhé, poprvé jsme titul získali ve školním roce 2015-2016.

Co se nám v minulém školním roce v oblasti environmentální výchovy a globálního rozvojového vzdělávání povedlo? Především jsme byli úspěšní v projektu Světová škola, který byl v minulém školním roce zaměřen na Ukrajinu. Uspořádali jsme výstavu, charitativní sběr papíru, náš projekt jsme dokonce představovali na učitelské konferenci Učíme o globálních souvislostech. Třešničkou na dortu byl odjezd tří našich studentek v červenci na Ukrajinu. Opět se také povedl projektový den na konci školního roku, který nesl název „Mysli globálně, jednej lokálně“ a už podle názvu se týkal globálních problémů světa. Také se všechny třídy kromě maturantů zúčastnily přírodovědných exkurzí, řada žáků se zapojila do přírodovědných soutěží. Nejúspěšnější jsme byli v Geologické olympiádě, Přírodovědném klokanovi, v Dobrovolných úkolech Zlatého listu, v soutěži Naší přírodou a v Biologické olympiádě kat. C.

Poděkování patří všem pedagogům, žákům a studentům gymnázia, kteří se větší či menší měrou zasloužili o zisk ocenění.

 

Oceněné školy:

Mateřské školy – MŠ Bludov

Základní škola I. a II. Stupeň – ZŠ J. A. Komenského a Mateřská škola Přerov Předmostí

Gymnázium – Gymnázium Kojetín

Střední odborná škola – Střední lesnická škola Hranice

Škola samostatně zřízená pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Přerov – Malá Dlážka

 

Obrázek dole: