Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

V záložce škola ve všeobecných informacích naleznete přesnou adresu a název školy, nejdůležitější kontakty a seznam studijních oborů.

U stávajících zaměstnanců školy jsou vedle jmen a telefonních čísel i emailové adresy.

V rubrice školní dokumenty si lze pročíst výroční zprávy, ročenky gymnázia a Školní vzdělávací program GKJ.

Významná data týkající se aktuálního školního roku naleznete v harmonogramu školního roku.

Co bylo, je a co se chystá na Gymnáziu v Kojetíně skrývá rubrika akce školy.

Projděte si současné i ty minulé školní Projekty.

Prevence

Nadační fond při Gymnáziu v Kojetíně zahájil svou činnost v době založení gymnázia, zde naleznete více informací o Nadačním fondu GKJ.

Rada školy se schází pravidelně již několik let a více informací naleznete v příslušné rubrice.

Partnery školy jsou Přírodovědecká, Pedagogická a Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Soudcovská unie České republiky. Gymnázium je fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.