Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky spolu s Jednotou českých matematiků a fyziků pořádají ve školním roce 2018/2019 již 60. ročník soutěže fyzikální olympiáda (FO).

Soutěž FO je řízena celostátně Ústřední komisí fyzikální olympiády České republiky (ÚK FO), který má sekretariát v Hradci Králové. Na řízení soutěže se podílejí krajské (KK FO) a okresní komise FO (OK FO). Soutěž FO je dobrovolná. Kategorie A, B, C, D jsou určeny pro žáky středních škol. Všechny kategorie mají domácí a krajské kolo. Kategorie A navíc vrcholí celostátním kolem. Pro žáky základních škol jsou určeny kategorie E a F a Archimediáda – kategorie G.

 • Kategorie A – 4. ročník
 • Kategorie B – 3. ročník
 • Kategorie C – 2. ročník
 • Kategorie D – 1. ročník
 • Kategorie E – 9. třída
 • Kategorie F – 8. třída
 • Kategorie G – 7. třída
Každý řešitel se může zúčastnit i kategorie vyšší, než mu odpovídá, pokud se na to cítí. 
Na podporu FO jsou vydávány studijní texty a KK FO pořádají přednášky.
Zadání úloh pro jednotlivé kategorie jsou k dispozici na stránkách krajské komise FO:
http://fo.upol.cz/soubory/fo60a1_z.pdf
http://fo.upol.cz/soubory/fo60b1_z.pdf
http://fo.upol.cz/soubory/fo60c1_z.pdf
http://fo.upol.cz/soubory/fo60d1_z.pdf
http://fo.upol.cz/soubory/fo60ef1_z.pdf
http://fo.upol.cz/soubory/fo60g1_z.pdf

Krajská komise organizuje semináře pro řešitele v následujících termínech:

 • v pátek 9. 11. 2018 (kategorie A)
 • v pátek 30. 11. 2018 (kategorie A)
 • v pátek 18. 1. 2019 (kategorie B, C)
 • v pátek 1. 3. 2019 (kategorie B, C)

Semináře proběhnou vždy od 13:30nové budově Přírodovědecké fakulty UP, tř. 17. listopadu 1192/12, Olomouc.