Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Minulý školní rok se na našem gymnáziu v rámci projektu Světová škola uskutečnil sběr starého papíru. Výtěžek, který činil 4920,- byl prostřednictvím dobročinné organizace ADRA Havířov zaslán dětem z okolí města Mukačeva, aby si mohly koupit školní obědy, které jim jejich rodiny nemohou finančně poskytnout.

Organizace ADRA nabídla studentům možnost zprostředkovat dobrovolnickou činnost na táboře pro děti z chudobných rodin právě v Mukačevu. Táboru se zúčastnily tři studentky našeho gymnázia Eliška Klevetová, Natálie Kovaříková (septima) a Ludmila Mychajlivová (sexta).

 Tábor byl příměstského typu a docházelo do něj okolo 82 dětí. Děti byly staré od 8 do 15 let. 36 dětí bylo z Mukačeva a zbytek byl každodenně svážen autobusem z okolních vesnic. Tábor měl být původně pro děti ze sociálně slabších poměrů, avšak došlo ke špatné domluvě mezi ADROU a ukrajinskými zprostředkovateli a do tábora docházely převážně děti z průměrných, finančně stálých rodin.

Náš výjezd na Ukrajinu však zbytečný nebyl, pomoci se dostalo i dětem, které ji skutečně potřebovaly. Navštívily jsme romská ghetta a domácnosti dětí z velice chudobných poměrů, kde jsme rozdávaly základní potraviny, šaty a dětem hračky a drobné sladkosti. Na vlastní oči jsme tak mohly vidět, kde je pomoc skutečně zapotřebí. Navštívily jsme školu, do které byly poslány peníze a osobně jsme se setkaly s ředitelkou oné školy, která nás provedla a poděkovala našemu gymnáziu za pomoc. Na Ukrajině jsme dětem ukázaly význam slova recyklace a naučily je třídit odpad a spoustu jiných věcí. Naší dobrovolnickou pomocí jsme alespoň na chviličku zpříjemnily nelehkou životní situaci lidí na Ukrajině. Zpříjemnily jsme ovšem prázdniny i samy sobě, jelikož jsme na Ukrajině dost cestovaly, například jsme chodily po Karpatech a viděly největší vodopád Ukrajiny Sepot, nebo navštívily historické město Užhorod. Poznaly jsme ukrajinské zvyky, tradice, jídlo, mentalitu tamějších lidí. Získaly jsme nové přátele a vzpomínky, které si poneseme ještě dlouho v srdci.

 Eliška Klevetová

Obrázek dole: