Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů » Škola

EVVO + GRV

Environmentální vzdělávání a Globální rozvojové vzdělávání

Od pondělí 11. října do středy 13. října se na gymnáziu uskuteční dlouho odkládaný sběr starého papíru. Donést či dovézt můžete novinový papír, letáky i kartóny. Papír nemusí být roztříděný, ale musí být pevně svázaný.

Měl(a) bys odvahu prezentovat před 20 cizími učiteli? Michal Takač a Daniel Palička odvahu měli a s touto výzvou se úspěšně poprali na učitelské konferenci Učíme v globálních souvislostech v Olomouci. Před učiteli prezentovali společně s paní učitelkou Dýmalovou projekt „V ohrožení“, který nás provázel druhým pololetím minulého školního roku. Ohroženým živočichům jsme se věnovali v rámci projektu Aktivní občanství v globálních souvislostech pod vedením neziskové organizace ARPOK.

Rádi naše projekty Světové školy a Aktivního občanství v globálních souvislostech doprovázíme charitativní akcí a letos se nám povedly hned dvě. Ta první, která se odehrála v květnu, byla propojená se sportovní cyklistickou výzvou gymnázia. Společně s učiteli tělesné výchovy jsme motivovali studenty gymnázia k výšlapům do okolí s bonusem navíc. Za každé dva ujeté kilometry se načítala jedna koruna v pomyslné kasičce. Celkem studenti a učitelé najeli 5 448 km a v kasičce se tak nastřádalo 2 724 Kč.

Nejisté začátky mívají často dobrý konec a tak to bylo i s letošním projektem „V ohrožení“. Moc jsem si nedovedla představit, jak při distanční výuce zvládneme další projekt Světové školy a nového projektu Aktivní občanství v globálních souvislostech. Jsem moc ráda, že se ve škole našlo 16 pracovitých a šikovných studentek a studentů, kteří si téma projektu odhlasovali a pustili se do něj.

V těchto parných dnech možná přijde k duhu procházka ve stínu lip a javorů kolem rybníka Na Hrázi. Vezměte s sebou rodiče, sourozence nebo prarodiče a běžte se podívat na výstavu pod širým nebem věnovanou ohroženým živočichům. Tuto výstavu připravili studenti zapojení do projektu Světová škola a Aktivní občanství v globálních souvislostech. Celkem na 10 stanovištích se seznámíte s ohroženými obratlovci a bezobratlými, dozvíte se o některých projektech zoologických zahrad podporujících ohrožené druhy a vyzkoušíte si vyřešit nejrůznější hádanky, doplňovačky a „poznávačky“.

Líbí se vám háčkovaná zvířátka a sami si je neumíte vyrobit? Rádi byste někomu věnovali háčkované zvířátko k narozeninám nebo jen tak? Máte jedinečnou šanci si nějaké pořídit a ještě k tomu přispět na dobrou věc.

Už si většina z nás zvykla v Teams sledovat skupinu „Sportovní výzva Gymnázia Kojetín“, kde učitelé tělesné výchovy zveřejňují každý týden nějakou novou pohybovou aktivitu. V dubnu to navíc byla velká běžecká výzva a teď v květnu probíhá velká cyklistická výzva. Tým Světové školy toho využil a tuto výzvu povýšil na charitativní akci v rámci projektu „V ohrožení“. Ti ze studentů nebo učitelů, kteří šlápnou do pedálů, každými dvěma ujetými kilometry přispějí 1 Kč na projekt ZOO Zlín „4NATURE – Nechej vyhrát přírodu“.

Naše škola se od začátku března 2021 zapojila do projektu s názvem Aktivní občanství v globálních souvislostech, ve kterém spolupracujeme s organizací ARPOK, o. p. s.

Tento projekt je zaměřený na práci s globálními tématy a na aktivizaci žáků v naší škole i mimo ni a také podporuje spolupráci mezi učiteli a učitelkami i mezipředmětové vazby. Společně budeme do září 2022 absolvovat řadu aktivit a podporovat žáky v týmové práci. Dva pedagogové naší školy povedou žákovský tým, který připraví během projektu dvě akce pro veřejnost.

Ministerstvo zahraničních věcí nominovalo program Světová škola na prestižní ocenění Global Education Award, kterou pořádá GENE – Evropská síť pro globální vzdělávání. Ocenění se zaměřuje na dobrou a inspirativní praxi v oblasti globálního rozvojového vzdělávání.

Všechno je v letošním školním roce kvůli Covidu-19 jinak a nezbývá nám nic jiného, než se s tím smířit a přijímat nové výzvy, které nám daná situace nabízí. I ve Světové škole jsme jednu takovou výzvu přijali. Jak zrealizovat nový projekt  a zároveň netušit, jestli některé nápady bude možné uskutečnit s žáky ve škole?

Stránky