Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Školská rada Gymnázia Kojetín, Svatopluka Čecha  683

 

Zápis  ze  zasedání školské  rady ze  dne 24.10.2016

 

Přítomni:

RNDr. Jitka Hálková (předsedkyně ŠR)       pan Radek Ptáček

Ing. Jiří Šírek                                                 Mgr. Marcela Dejdarová

Ing. Ilona Kapounová                                    Mgr. Radana Nosková

 

Program:

1)Zahájení - jednání  školské   rady bylo  svoláno  na  žádost  ředitelky  Gymnázia  předsedkyní ŠR.

 

2)Průběh jednání

1. Úprava školního vzdělávacího programu gymnázia

2. Schválení výroční  zprávy za uplynulé období

3. Aktuality ze školy

- spolupráce s dánskou školou v Aabenraa, projekt podnikání  - studentská firma EDGA…

3) Závěr  - jednání  školské  rady  ukončila předsedkyně ŠR  s návrhem na svolání dalšího         setkání  na jaře 2017.

 

Zápisy z jednání ŠR povede Mgr. Nosková .                         _____________________________

24.10.2016 v Kojetíně                                                           RNDr. Jitká Hálková, předsedkyně ŠR

Komentáře

.