Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů » Škola » Projekty

Projekt "GKJ - nové příležitosti ke vzdělávání"

 Výzva 56 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byla  vyhlášena MŠMT v dubnu 2015. Při realizaci tohoto projektu se gymnázium zapojilo celkem do osmi šablon a získalo finanční prostředky ve výši 601 726 Kč. Během práce na projektu bylo vytvořeno celkem 40 čtenářských dílen, dvěma pedagožkám byl umožněn studijní jazykový pobyt na Maltě (výuka anglického jazyka), na týdenní bezplatný pobyt v Anglii spojený s výukou anglického jazyka vyjelo 10 žáků a dva pedagogové a dalších 10 žáků se dvěma pedagogy jelo na týden do Rakouska zdokonalovat se  v jazyce německém.

 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0654

Název projektu: GKJ - nové příležitosti ke vzdělávání

Název školy: Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

 

Seznam šablon klíčových aktivit:

2x šablona - 1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti

2x šablona - 2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele

2x šablona - 3. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí

2x šablona - 4. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky