Jste zde

Domů » Škola » Projekty

Projekt Comenius: Jeden rok v českém a polském regionu

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Dne 1.10. navštívily zástupkyně polské školy Jana Pavla II v Jamielniku naše gymnázium. Předmětem této schůzky bylo projednání výměnných studijních a poznávacích programů pro české i polské studenty. Naše škola bude hostit studenty z Jamielniku v dubnu 2013 a studenti z Gymnázia Kojetín odjedou do Polska v září 2013.

Gymnázium Kojetín Sv. Čecha 683 získalo grant v hodnotě 20000EUR v rámci programu Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení. Program Comenius pomocí různých grantů podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních a středních škol v Evropě a podporuje také spolupráci jejich zřizovatelů (obcí, krajů). Dále program podporuje aktivity umožňující žákům starším 15 let, studentům vysokých škol pedagogického zaměření a pracovníkům ve vzdělávání účastnit se studijních pobytů, stáží, či kurzů.

Stránky