Jste zde

Domů » Škola » Projekty

Projekt Comenius: Jeden rok v českém a polském regionu

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Partnerství škol bylo založeno zejména na spolupráci žáků kvarty z našeho gymnázia a žáků ZŠ Jana Pavla II v Jamielniku v odpovídající třídě. Úkolem žáků bylo napsat stručný dopis, ve kterém představí sebe a rodinu, založit si profil na Facebooku, připojit se ke skupině Česko-polské přátelství a na základě dopisů začít komunikovat s žáky z partnerské školy.

V rámci projektu Comenius se žáci pokusili i o videokonferenci. Cílem bylo se ještě jednou vidět a slyšet před ukončením projektu. Žáci obou škol byli rozděleni do 3 skupin, skupiny mezi sebou mohly volně komunikovat. Diskutovali o tématech jako prázdniny, volnočasové aktivity a škola, plány do budoucna.

Během dvou let žáci připravili několik prezentací, např. prezentaci o naší škole, o Kojetínu a jeho okolí, o Polsku i o samotném projektu.

V rámci propagace projektu Comenius: Jeden rok v českém a polském regionu navštívili studenti našeho gymnázia okolní základní školy.

Na fotografie z prezentování našeho projektu se můžete podívat v naší školní fotogalerii:

V rámci projektu Comenius: Jeden rok v českém a polském regionu studenti našeho gymnázia a partnerské školy Jana Pavla II v Jamielniku vytvořili společné dílo - kalendář pro rok 2014.

V rámci projektu Comenius: Jeden rok v českém a polském regionu jsme vytvořili památeční knihu fotografií.

Fotokniha dokumentuje průběh celého projektu. Je zde zachyceno seznamování, výměnný pobyt v Kojetíně, výměnný pobyt v Jamielniku a také krátké vzkazy, které si žáci vzájemně vyměnili.

V rámci programu Comenius měli žáci tercie možnost účastnit se výměnného pobytu, který proběhl ve dnech 16. až 25. září 2013 v polském Jamielniku. Pro žáky byly připraveny netradiční aktivity, soutěže, interaktivní výuka a spousta krásných výletů, které jim přiblížily polskou kulturu, tradice a každodenní život lidí v tamním regionu.

      Gymnázium Kojetín přivítalo 15. dubna skupinu polských žáků, kteří se účastní česko-polského projektu. Žáci tercie se na ně dlouho těšili a už od září pracovali na prezentacích, ve kterých představí svůj region, tradice a způsob života. Mezi českými a polskými studenty probíhala nepřetržitě komunikace na facebooku, posílali si dopisy a vlastnoručně vyrobená přání. Všichni si našli svého kamaráda, kterého ubytovali u sebe doma. Polští studenti tak lépe poznají život v českých rodinách.

Stránky