Jste zde

Domů » Škola » Poradenské pracoviště gymnázia » Prevence

Preventivní program

Akce zaměřené na prevenci

Závěr roku patřil v gymnáziu prevenci. Prevenci, které není nikdy dost. Doba blížících se prázdnin je dobou volnosti, ale také úrazů a mimořádných situací. Městští strážníci proto „proškolili“ všechny žáky NG a připravili je na situace, ve kterých se mohou ocitnout: při jízdě na kole, bruslích, na koupalištích, výletech. Se staršími žáky mluvili o kriminalitě, trestní odpovědnosti a rozebrali „protikuřácký“ zákon.

 

Umíte říci ne? Dokážete si říci o to, co potřebujete? Co je to asertivní desatero? Dokážete obhájit svůj názor? Můžete ovlivnit svým rozhodnutím i ostatní? Dokážete poznat, co je správné a co špatné? Zkuste si zažít neobvyklé situace, které vás mohou v běžném životě potkat, pojďte si to s námi vyzkoušet! Tak toto nabízely interaktivní lekce přerovské KAPPY-HELP, která se věnovala všem třídám NG během října. Interaktivní výuka byla zaměřena nejen na získávání nových informací, ale rovněž na osobní prožitek.

 

Název našeho programu si půjčilo Sdružení D Olomouc, které interaktivní výuku realizovalo, od britského spisovatele a profesora tvůrčího psaní na univerzitě v Manchesteru Martina Amise. Jeho kniha se jmenuje „Šíp času“ a vypravuje pozpátku příběh nacistického zločince – lékaře T. Friendlyho. Dvouhodinovou lekci, určenou studentům středních škol, charakterizuje samotný podnázev: „Pomáháme či škodíme, tvoříme či ničíme…? A co je to vlastně zvěrstvo?“

Preventivní plán školy 2018/2019 zde v pdf.

Nová dvojice peerů – Míša Zavřelová a Jakub Okruhlica – už mají za sebou své první lekce se studenty kvinty a 1. ročníku. Lekce se týkaly tématiky AIDS/HIV, ochrany zdraví a zodpovědného chování jejich spolužáků, vše doplněno o příběhy lidí, kteří své chování podcenili.

Květen a červen byly ve škole ve znamení „prevence“. Té není nikdy dost, proto jsme rádi uvítali lekce Mgr. Adriana Jiříka, které vedl ve všech třídách NG. Témata se dotýkala bezpečného chování na ulicích (prima), silničního provozu a jízdy na kole a bruslích (sekunda), trestní odpovědnosti dětí a mládeže (tercie) a protikuřáckého zákona, návykových látek a jiných závislostí (kvarta). Krátká videa BESIPu vhodně doplňovala výklad a ilustrovala možná nebezpečí, která by nás mohla ohrozit.

Během října prošly všechny třídy nižšího gymnázia preventivními hodinami s lektory přerovské KAPPY-HELP. Jednotlivé programy vedou žáky k vytváření žádoucí chování, směřují je k sebepoznání, školu dělají bezpečnější a ovlivňují její příznivější klima.

Jednotlivé interaktivní lekce:

 

     Dne 14. 6. 2017 se ve třídě V1 uskutečnila beseda - Interaktivní program s tematickým zaměřením na spolupráci, práci se vztahy a komunikaci.

 

     Sedli jsme si do kroužku a představovali se pomocí karet s obrázky. Po tomto úvodu jsme si mohli vybrat mezi několika dalšími variantami těžších a jednodušších her, které z našeho třídního kolektivu měly udělat sehraný tým.

Minulý týden proběhly ve škole tradiční besedy se strážníky Městské policie Kojetín. Týkaly se všech tříd nižšího gymnázia - od primy po kvartu. Prima se zaměřila na bezpečné chování, sekundy se týkala znalost dopravních značek a bezpečná jízda na kole, tercie a kvarty trestní odpovědnost mládeže a řešení různých situací. Výchova k bezpečnosti je součástí školního vzdělávacího programu GKJ.

 

Interaktivní lekce pro 1. ročník a kvintu vedla v pátek Mgr. Jana Kasáčková, lektorka Centra prevence virtuální rizikové komunikace (projekt E-bezpečí) z PF Univerzity Palackého v Olomouci. V první části se žáci dozvěděli o projevech kyberšikany a v druhé se zabývali tzv. kybergroomingem. Lektorka uváděla také případy, ke kterým došlo v souvislosti se zneužitím sociální sítě Facebook.

Stránky