Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Na naší škole vyučujeme výtvarné výchově ve všech ročnících nižšího gymnázia (tedy v primě až kvartě). V prvních dvou ročnících vyššího gymnázia (tedy v kvintě, sextě, 1. a 2. ročníku) si studenti volí buď výtvarnou nebo hudební výchovu. Snažíme se u našich studentů rozvíjet jejich vlastní kreativitu (z latinského creare - vytvořit). Nestačí prosté napodobení předlohy, vyhýbáme se šablonovitosti a snažíme se podpořit originalitu vlastních řešení za současného respektování základních výtvarně řemeselných pravidel. Studenti si osvojí základy výtvarných technik (kresba, malba, prostorová tvorba, textilní tvorba, grafika, dekorační techniky a další). Součástí výuky je také přehled dějin umění, vedoucí k základní orientaci ve velkých uměleckohistorických slozích minulosti, výchova k respektu ke zručnosti lidí minulých ér. Z výtvarné výchovy lze na naší škole maturovat.