Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA - TV

 

Tělesná výchova je v každém ročníku dotována 2 hodinami týdně. Jedná se vždy o spojený dvouhodinový blok (90 min.). Výuka probíhá odděleně – zvlášť chlapci a zvlášť dívky. K dispozici máme školní tělocvičnu, malou školní posilovnu, novou městskou sportovní halu v sousedství školy (http://www.technis.kojetin.cz/fotogalerie_sportovni_haly), přilehlý venkovní sportovní areál (běžecký ovál, hřiště s umělým povrchem, …). Když počasí dovolí, rádi využíváme městské koupaliště (tobogán, trampolíny, hřiště pro plážový volejbal, hřiště pro plážový fotbal,.. ; http://www.technis.kojetin.cz/koupaliste_areal). V hodinách TV se věnujeme míčovým hrám (kopaná, volejbal, basketbal, softbal, florbal, nohejbal,….), atletice (běhy na krátké a střední tratě, hody, skok daleký, skok vysoký, vrh koulí,…), sportovní gymnastice (cvičení prostná, přeskok, cvičení na hrazdě,…), badmintonu, posilování a celé řadě dalších činností. Cílem výuky TV je seznámit a naučit žáky  základy celé řady pohybových aktivit a sportů, rozvinout jejich schopnosti, naučit nové dovednosti, upevnit zdraví a zlepšit náladu. Dále pak klademe důraz na disciplínu, toleranci, ohleduplnost a týmovou spolupráci.

 

Ve spolupráci se žáky pořádáme každoročně různé školní sportovní akce a turnaje. Rádi se účastníme i sportovních postupových soutěží, které pořádá AŠSK České republiky, v nichž máme celou řadu úspěchů (více v sekci Akce). Zapojujeme se také do sportovních akcí, které pořádá DDM Kojetín (závody dračích lodí, běžecké závody, turnaje atd.). Pro žáky pravidelně připravujeme lyžařské zájezdy (výběr), seznamovací kurzy (prima; 1.ročník a kvinta), lyžařské kurzy (sekunda; 2.ročníka a sexta), sportovní kurzy (septima a 3. ročník). Více naleznete v sekci Akce případně v sekci Sportovní kurzy, která se Vám zde zobrazí po přihlášení.

 

Na vyšším gymnáziu (1.- 4.ročník a V5 – V8) si žáci se zájmem o sport mohou zvolit výběrový seminář Všeobecné sportovní přípravy, která je dotována rovněž 2 hodinami týdně v každém ročníku (viz. níže).

 

Odkaz na prezentaci o TV s názvem „Jak to u nás v TV chodí běhá.

https://photos.app.goo.gl/pT8fyqGM5BDSa8D98 - LSK Alpy

https://photos.app.goo.gl/snJm4Sd97CNeHKFX7 - Sportovní kurz Baldovec

https://photos.app.goo.gl/8GcKsKZ2FfAcQmnv9 - LSK V6 a 2. ročník Horní Bečva

https://photos.app.goo.gl/1eo257MCnj6Ug7RX9 - Adaptační kurz Buchlovice

https://photos.app.goo.gl/zFGoZTFR4DTrgKuz6 - Adaptačník kurz Tesák

https://photos.app.goo.gl/e4U2nCoCC4fZyNHk6 - LSK V2 Kunčice

https://photos.app.goo.gl/aFwGheLsPFBaV6Wt5 - Jednodenní lyžařský zájezd

 

 

VŠEOBECNÁ SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA - VSP

 

Seminář je určen studentům vyššího gymnázia, kteří mají kladný vztah k pohybu a pohybovým aktivitám. Je určen těm sportovně zaměřeným, pravidelně trénujícím, kteří uvažují o studiu sportu na vysokých školách. Stejně tak je VSP i pro studenty, kteří cítí, že by ve svém pravidelném režimu potřebovali více pohybu. Cílem semináře je rozvoj kondičních schopností a pohybových dovedností žáků nad rámec běžné výuky tělesné výchovy. V průběhu výuky Všeobecné sportovní přípravy se žáci zdokonalí v tradičních míčových sportech, v atletice, ve sportovní gymnastice, seznámí se s netradičními sporty, poznají základy sportovní teorie, naučí se správně připravit a vést sportovní trénink, osvojí si základy správné životosprávy sportovce aj.  Studenti VSP tvoří základ sportovních reprezentačních družstev Gymnázia Kojetín (volejbal, kopaná, házená, přespolní běh,..) 

 

Výuka VSP probíhá ve dvouhodinových blocích v prostorách školní tělocvičny, ve venkovním sportovním areálu Gymnázia Kojetín, v městské sportovní hale v Kojetíně, v prostorách městského koupaliště. Jednu tréninkovou skupinu tvoří dohromady hoši i dívky ze stejného ročníku (V5 + 1. ročník). Pouze pro studenty VSP jsou připravovány výběrové sportovní kurzy – Cyklistický kurz (5 dnů), Kurz běžeckého lyžování (5 dnů).

 

Více informací o sportovních kurzech, sportovních soutěžích, o úspěších našich studentů naleznete na webových stránkách Gymnázia Kojetín (www.gkj.cz) v sekci Předmětové komise – výchovy – tělesná výchova. V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na Mgr. Jiřího Štefka - j.stefek@gkj.cz

 

Odkaz na 2. prezentaci o VSP s názvem:“Sport je poezie pohybu a činu.“ – Dominik Pecka

 

https://photos.app.goo.gl/W3XvKxWMGL77ch6u6 - Cyklistický kurz pro VSP

https://photos.app.goo.gl/KrPodTrXGAuoyr52A - Kurz běžeckého lyžování pro VSP