Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Učebnice pro výuku ruštiny

Třída

Povinné učebnice

Doporučená literatura

1. ročník a kvinta 

Tvoj šans 1. Fraus. ISBN 978-80-7489-423-7

ORLOVOVÁ, Natálie, Marta VÁGNEROVÁ a Miroslava KOŽUŠKOVÁ. Klass 1!: ruština pro střední školy : učebnice. 1. vyd. Praha: Klett, c2010, 168 s. ISBN 978-80-7397-032-1.

2. ročník a sexta

Tvoj šans 2. Fraus. ISBN 978-80-7489-509-8

ORLOVOVÁ, Natálie, Marta VÁGNEROVÁ a Miroslava KOŽUŠKOVÁ. Klass2 !: ruština pro střední školy. 1. vyd. Praha: Klett, c2010, 186 s. ISBN 978-80-7397-066-6.

 

JELÍNEK, Stanislav. Raduga 3: po-novomu : učebnice ruštiny. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2009, 127 s. ISBN 978-80-7238-772-4.

 

JELÍNEK, Stanislav. Raduga po-novomu 3 : pracovní sešit. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2009, 40 s. ISBN 978-80-7238-773-1.

 

 

3. ročník a septima

JELÍNEK, Stanislav. Raduga 4: po-novomu. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2010, 128 s. ISBN 978-80-7238-947-6.

 

JELÍNEK, Stanislav. Raduga 4: po-novomu. Pracovní sešit. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2010, 44 s. ISBN 978-80-7238-948-3.

ORLOVOVÁ, Natálie, Marta VÁGNEROVÁ a Miroslava KOŽUŠKOVÁ. Klass 3!: ruština pro střední školy: učebnice a pracovní sešit. 1. vyd. Praha: Klett, c2012, 300 s. ISBN 978-807-3970-673.

 

TAHOVSKÁ, Ladislava. Ruština poslechem: cvičení a testové úlohy : pro střední a vysoké školy, jazykové kursy a samouky. 1. vyd. Praha: LEDA, 2005, 179 s. ISBN 80-733-5049-1.

4. ročník a oktáva

JELÍNEK, Stanislav. Raduga 5: po-novomu. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2011, 144 s. ISBN 978-80-7238-953-7.

 

JELÍNEK, Stanislav. Raduga 5: po-novomu. Pracovní sešit. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2011, 56 s. ISBN 978-80-7238-954-4.

FOZIKOŠ, Andrej a Taťjana REITEROVÁ. Reálie rusky mluvících zemí: Osnovnyje fakty iz istorii i dejstvitel'nosti Rossii i Belarusi. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 1998, 75 s. ISBN 80-857-8476-9.

 

MATYUŠOVÁ, Zdeňka. Čítanka ruských literárně-kulturních textů: Russkije literaturno-kul'turnyje teksty dlja čtenija. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2003, 64 s. ISBN 80-723-8285-3.

 

KARNĚJEVA, Ljudmila. Ruština: slovní zásoba B1. Dubicko: INFOA, c2012, 182 s. Nová maturita (INFOA). ISBN 978-807-2407-965.

= učebnice pro pokročilé studenty

KARNEJEVA, Ljudmila. Ruština - maturitní příprava.Dubicko: INFOA. ISBN 978-80-7240-755-2.

GOLOVATINA, Varvara a kol. Beseda i ekzamen. Plzeň: Fraus, 215. ISBN 978-80-7489-256-1.

 

 

Učebnice pro NG:

prima - Raduga po novomu plus 1, Fraus Plzeň, ISBN 978-80-7489-420-6

sekunda, tercie, kvarta - Pojechali 2, 3 Albra