Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Příroda obecně

 

Molekulární a buněčná biologie

  • http://www.johnkyrk.com/   (profesionálně zpracované animace z molekulární a buněčné biologie (stavba buňky, DNA, fotosyntéza atd.))

 

Biologie hub – mykologie

 

Biologie rostlin – botanika

 

Biologie živočichů – zoologie

 

Biologie člověka

 

Genetika

 

Ekologie, životní prostředí

  • http://www.alternativni-zdroje.cz/   (základní informace o alternativních zdrojích energie (biomasa, solární a větrné elektrárny atd.))
  • http://www.cenia.cz   (texty a odkazy z oblasti životního prostředí, ekologicky šetrných výrobků, Místní Agendy 21, EVVO, environmentální ekonomiky, politiky a statistiky)
  • http://www.ekodomov.cz/   (Stránky zabývající se životním prostředím (např. biodpad, kompostování, ekodomácnost atd.). Obsahuje zábavnou a poučnou on-line hru na třídění odpadů Odpady útočí.)
  • http://www.hraozemi.cz/   (stránky obsahují dotazník pro výpočet ekostopy)

 

Zdravý životní styl

  • http://www.drogy.net/   (server o prevenci, vzdělávání a informacích týkajících se drogové problematiky (obsahuje i sekci věnovanou kouření a alkoholu))
  • http://www.kurakovaplice.cz/   (stránky o kouření cigaret – odvykání, pasivní kouření, fotografie plic kuřáků, zákony apod.)

 

Neživá příroda – geologie

 

Zábava, testy