Jste zde

Domů » Informace pro uchazeče

Přípravné kurzy

Určeno pro přihlášené žáky z pátých a devátých tříd a jejich rodiče

Gymnázium Kojetín pořádá pro přihlášené uchazeče z pátých a devátých tříd základních škol přípravný kurz k jednotné přijímací zkoušce.

Kurz proběhne pod vedením vyučujících českého jazyka a matematiky  a je sestaven ze tří na sebe navazujících lekcí. Vzhledem k současné epidemiologické situaci budou lekce probíhat distanční formou ve čtvrtky 11. 3. 2021, 18. 3. 2021 a 25. 3. 2021, vždy od 15:00 do 17:00.

Lekce budou organizovány formou schůzek v Microsoft Teams, ke kterým se žáci přihlásí na počítači nebo přes mobilní aplikaci. Zákonní zástupci žáků dostanou vždy na začátku týdne  e-mailem odkaz na přihlášení,  instrukce a případné materiály k vytištění.  V den lekce se žáci v 15:00 ke  schůzce přihlásí a odhlašovat se budou po jejím ukončení v 17:00.

Každá lekce proběhne dle následujícího schématu:

Skupina

15:00 – 15:55

15:55 – 16:05

16:05 – 17:00

5. třída

lekce z ČJL

přestávka

lekce z M

9. třída

lekce z M

přestávka

lekce ČJL