Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Květen a červen byly ve škole ve znamení „prevence“. Té není nikdy dost, proto jsme rádi uvítali lekce Mgr. Adriana Jiříka, které vedl ve všech třídách NG. Témata se dotýkala bezpečného chování na ulicích (prima), silničního provozu a jízdy na kole a bruslích (sekunda), trestní odpovědnosti dětí a mládeže (tercie) a protikuřáckého zákona, návykových látek a jiných závislostí (kvarta). Krátká videa BESIPu vhodně doplňovala výklad a ilustrovala možná nebezpečí, která by nás mohla ohrozit. Primáni si do svých telefonů navolili číslo kojetínské městské policie (776 737 287, pozor: nikoliv 156), kdyby někdy pomoc strážníků potřebovali oni či někdo jiný.

 

Dne 30. 5. 2018 nás na naší škole navštívil sám velitel Městské policie! Seznámil nás s povinnou výbavou kola, stezkami pro cyklisty a dalšími zajímavými věcmi. I když většina z nás už tyto informace znala, jeho výklad jsme bedlivě poslouchali a užívali si ho. Teď už se nemůžeme dočkat další besedy, která nás čeká příští rok.

                                                                      Kateřina Novotná, sekunda

Obrázek dole: