Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Čas vánoční je sice pryč, ale máme možnost připomenout si některé okamžiky z našeho předvánočního setkání, které se uskutečnilo 22. prosince 2017. Informací o této události chceme jednak zaznamenat, kdo se na akci podílel, a také pozvat na veřejnou akademii, která programově většinou vychází z té vánoční.

Hodně času jsme věnovali hudbě. Pěvecký sbor Prima nota zazpíval tři písně. Ta od J. Denvera Take Me Home County Roads je známá i v české verzi Veď mě dál, cesto má. Dál následovaly dvě písně: Voda živá od A. Langerové a Modrá od slovenské zpěvačky J. Kirschner. Slovenština na akademii zazněla několikrát. Další dvě čísla byla opět hudební: Radovan Mládek si stejně jako v minulém roce pozval dva hosty z Prostějova – Davida Kirnera a Ondřeje Krále – a společně přednesli Fantazii pro klarinety s klavírním doprovodem od lotyšské skladatelky Sarah Feigin. Rostislav Mládek pak zahrál na varhany Gotický menuet od francouzského skladatele Leona Boellmanna. Tercie si ke zpěvu vybrala aktuální píseň E. Farne Vánoce na míru. K působivému přednesu přispěla svým klavírním doprovodem Adéla Štáblová a také Anička Hrušáková sólovým partem na housle. Zmíněná slovenština přišla na řadu v humorném provedení pohádky Popoluška, kterého se zhostili naši maturanti z oktávy. Ti jsou totiž pro každou legraci a ta nesmí na akademii chybět. Dvě následující písně měly opět něco společného. Tím jsou jejich autoři – J. Uhlíř a Z. Svěrák. Prima předznamenala své divadelní vystoupení v závěru akademie pohádkovou písní Kdyby se v komnatách a sekunda přidala další s názvem Skálo, skálo, skálo… proč je lásky málo. O Vánocích by mělo být samozřejmě lásky hodně, a proto se o ní zpívalo i dále. Například kvarta totiž předvedla jednu ve slezském nářečí nazvanou Goralé. Z hudebních čísel první části nutno zmínit opět dvě melodie, tentokrát cizojazyčné. V obou se zaplnilo jeviště do posledního místa a zazněla ruská Jóločka a před přestávkou pak vyvrcholil program Beethovenovou Ódou na radost, samozřejmě německy a tak trochu v rockovém kabátě s elektrickou kytarou Petra Žáka. Ten v programu později ještě vystoupil i sólově.

Hudební čísla bylo třeba prostřídat jinými činnostmi, a tak byla do první i druhé části vložena jiná vystoupení. Dva Filipové – Hlavinka a Potočný – zasvětili diváky do tajů bojového umění zvaného bujinkan. Všichni byli seznámeni se základní strategií, zhlédli ukázky a dokonce si někteří odvážlivci mohli prakticky vyzkoušet něco z tohoto umění. Tereza Hermanová, také letošní maturantka, jako na předchozích akademiích předvedla své žonglérské dovednosti a opět sklidila úspěch. Prima byla letos aktivní a po pěveckém čísle zaujalo gymnastické vystoupení čtyř děvčat. Nejdříve Maruška Medunová předvedla svou soutěžní sestavu a potom se k ní připojila Lenka Kusáková, Aneta Šubíková a Jana Dostálíková a ukázaly několik gymnastických prvků. Zpestřením byla jistě i soutěž o největšího jedlíka vánočního cukroví, které upekla vlastnoručně děvčata z kvarty, za což jim patří velké poděkování.

Druhá část akademie začala opět hudbou. Píseň skupiny Fleret s názvem Zafúkané připomněla, že v zimě bývá také sníh, a zazpívali ji hudebníci ze sexty a 2. ročníku. Kvinta s 1. ročníkem nemohla zůstat pozadu, a tak na akademii potřetí zazněla slovenština v písni Láska je tu s nami, kterou zpíval před léty P. Nagy. V obou písních si na housle sólový part zahrála Lucie Konvičná z kvinty a opět jí za to patří dík. Kvinta pak přidala ještě jednu píseň, tentokrát upravenou verzí textu písně M. Hrůzy Budu ti vyprávět. Ta byla věnována třídní učitelce paní Evě Mlčochové, která se v průběhu zpěvu písně zapojovala z poslední řady v hledišti vtipnými glosami. Jak bylo dříve řečeno, legrace k rozloučení s kalendářním rokem patří.

Součástí programu je vždy vyhodnocování soutěží a slavnostní proslovy. Po tom všem následovalo už třetí vystoupení primy – divadelní provedení pohádky Sněhurka. Žáci nacvičili divadlo v průběhu jednoho měsíce a v hlavních rolích, dá se říci, excelovaly opět Maruška Medunová, Lenka Kusáková a Aneta Šubíková. Divadlo se zpěvem, vynikajícími výkony herců a s vlastnoručně vyrobenými kulisami patřilo k vrcholům akademie. Jako v loňském roce měl pro své kytarové umění prostor i dříve zmíněný Petr Žák. Ten předvedl několik rockových skladem s výrazným zvukem své kytary.

No a bonbónkem na závěr bylo utajované a ve finále tedy pro diváky překvapivé, trochu i improvizované vystoupení části pedagogického sboru. Pod vedení už zmíněné paní Evy Mlčochové, která byla autorkou scénáře, režisérkou a herečkou, učitelé předvedli několik zdánlivě vymyšlených výjevů ze života školy a jednotlivých tříd. Úspěch byl nečekaný a zasloužený. Rapované přání pedagogů žákům na závěr ukončilo celé dopolední setkání.

 

Závěrem už lze jen poděkovat moderátorkám celého programu Natálii Čechové a Kláře Klabalové za bezchybný výkon a pozvat zájemce na veřejnou akademii Gymnázia Kojetín, která se uskuteční 22. března 2018 v 17:00 hodin v sále Sokolovny Kojetín. Jistě stojí za zmínku, že i tato veřejná akademie bude jednou z možností, jak si připomenout letošní 25. výročí založení školy. Srdečně zvou žáci i pedagogové.

Obrázek dole: