Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Úterní „srdíčkový den“ máme za sebou. Přispíváme částkou 11. 950,- Kč, kterou se podařilo ve sbírce získat. Děkujeme všem, kteří neváhali a nějaký předmět pro dobro nemocných dětí zakoupili. Velký dík patří ovšem prodejcům z řad studentů. Tentokrát to byli: Petr Žák, Martin Rotrekl, Jirka Tobolák, Tomáš Stav a Radim Špalek ze septimy, Vašek Indrák z 3. ročníku, Zuzana Žatecká z 2. ročníku, Tomáš Kříž, Vojta Lička, Adéla Čížkovská, Lucie Halenková, Helena Houšťová, Adriana Krčmářová, Denisa Páleníková z kvinty, Klaudia Szofer, Anička Krátká a Natálie Sedlářová z 1. ročníku, Andrea Miková, Vendula Soušková, Monika Kopřivová a Lucie Krybusová ze sexty.

Tašky nachystala a vybrané peníze z kasiček spočítala: kvinta.

Obrázek dole: