Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Soutěže, kterou pořádá Filozofická fakulta Palackého univerzity v Olomouci, se mohli zúčastnit žáci vyššího stupně gymnázia a středních odborných škol. Studenti překládali dva texty – jeden umělecký a jeden publicistický. Hodnotila se věcná přesnost a stylová přiměřenost vůči originálům, jazyková správnost a stylistická obratnost výsledných českých překladů.

Do soutěže se přihlásilo devět žáků – z kvinty, sexty, 2. ročníku, 3. ročníku a oktávy. Výsledky školního kola byly velmi vyrovnané a výsledné pořadí prvních míst je následující:

1. místo – Tereza Hermanová (oktáva)

2. místo – Kristýna Suchyňová (oktáva)

3. místo – Zuzana Žatecká (2. ročník).

 

Blahopřejeme a děkujeme všem za účast. Postupujícím do fakultního kola v Olomouci přejeme hodně úspěchů!