Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

 

16. listopad 2017 měl být na našem gymnáziu den jako každý jiný, ovšem to by nebyli naši studenti, kdyby se nerozhodli si poslední den před státním svátkem zpříjemnit a vzdělávat se netradičním způsobem

 

Na toto datum jsme si letos připravili výuku v duchu hesla „Studenti-studentům“. Šlo o to, aby každý student, který má zajímavý koníček, který je příznivcem zajímavého vědního oboru nebo je sportovně nadaný a chce se o své nadšení podělit s ostatními spolužáky, absolvoval zábavný, ale přitom přínosný program. Celý den probíhal formou přednášek, na které se všichni studenti vyššího gymnázia podle svého zájmu přihlásili a následně byli vzděláváni svými spolužáky či spolužačkami. Výběr přednáškových témat a dalších aktivit byl opravdu pestrý: život v Československu 1918 - 1993, porovnání Varšavské smlouvy a NATO, prezentace žonglérství, současný život na Ukrajině, jadžentový turnaj, zapojení do přípravy projektu Světová škola, kterého se letos opět účastníme, a besedy s panem Řezáčem a Hrabalem o dějinných událostech 20. století. Na své si přišli i žáci nižšího gymnázia. Naši nejmladší byli vyučováni několika studenty vyššího gymnázia, kteří si vyzkoušeli, jaké radosti a strasti přináší učitelské povolání v předmětech jako např. chemie, biologie, matematika, zeměpis, občanská výchova, hudební výchova, čímž umožnili Den studentstva prožít všem. Jak organizace, tak zapálenost studentů dopadly na výbornou. Byly vidět i úkazy, kdy posluchači nemohli odtrhnout svoji pozornost od přednášky, a místo aby spěchali se zvoněním na oběd, vyčkali konce a odvděčili se mohutným potleskem. Už nyní se můžeme těšit na příští rok a další podobný den. Akce opět potvrdila, že studenti Gymnázia  Kojetín jsou akční, důmyslní a dotáhnou každý projekt do zdárného konce.

 

Můžeme s klidným svědomím říci, že se akce skutečně povedla. Studenti realizovali v duchu hesla „Studenti-studentům“ zajímavý program a dokázali vzdát čest dnu, který byl pro naši vlast velmi významný.

 

Jakub Okruhlica

 

předseda Žákovského parlamentu Gymnázia Kojetín

 

Obrázek dole: