Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Obory, počet míst, přijímací zkouška

 

Čtyřletý studijní obor 7941K/41: všeobecné zaměřen, od 1. ročníku možnost volby učebního plánu s rozšířenou výukou tělesné výchovy

Přijata bude 1 třída (30 žáků)

Uchazeči budou konat jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky (Cermat).

Termín: 12. a 13. dubna 2021

 

Osmiletý studijní obor 7941K/81: všeobecné zaměřen, od 5. ročníku možnost volby učebního plánu s rozšířenou výukou tělesné výchovy

Přijata bude 1 třída (30 žáků)

Uchazeči budou konat jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky (Cermat).

Termín: 14. a 15. dubna 2021

 

Uchazeči o studium mají možnost podat přihlášku na dvě školy. První termín se vztahuje ke škole, která je na přihlášce uvedena na prvním místě (12. 4. a 14. 4. – viz výše)

Náhradní termín: 12. a 13. května 2021

 

Kritéria pro organizaci přijímacích zkoušek a přijetí ke studiu GKJ zveřejní do 31. 1. 2021.

 

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám bude GKJ pořádat v březnu 2021. O formě kurzů bude rozhodnuto do konce února na základě aktuálního stavu pandemie. Kurzy budou bezplatné, podmínkou pro zařazení uchazeče do kurzu je odevzdání přihlášky ke studiu na GKJ. V případě distanční podoby kurzů bude počet míst pro zájemce omezen.

 

Vyhláška o přijímacím řízení zde

Informace o konání přijímací zkoušky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zde