Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Už se stalo tradicí, že školní rok zakončujeme nejenom přesunem učebnic a sportovním dnem, ale také programem věnovaným environmentální výchově (EVVO) nebo globálnímu rozvojovému vzdělávání (GRV).

Ve středu 28. června jsme se na školním hřišti sešly všichni -  prima až kvinta a 1. ročník, to byli přímí účastníci akce, ostatní třídy pomáhaly s organizací na stanovištích. Stanovišť bylo osm a každé bylo věnované jednomu národu, neboť celá akce nesla název „Kulturní rozmanitost“. Postupně jsme se seznámili s Aboriginci, Maory, Sámy, Masaji, Berbery, Inuity, Olméky a kanibaly z Papuy. Dozvěděli jsme se o jejich životě, kultuře, stolování nebo zábavě. Všechny národy, se kterými jsme strávili první tři hodiny vyučování, jsou národy menšinové, žijící spíše na okraji společnosti, Olmékové už dokonce jako národ zanikli. O to víc bychom se měli těmto národům věnovat, protože jsou to lidé, kteří po staletí sbírali zkušenosti a žili v souladu s přírodou, na kterou v dnešní konzumní společnosti často zapomínáme.

Tuto vzdělávací a zábavnou akci jsme pojali jako soutěž, soutěžilo se ve dvou kategoriích. V mladší kategorii vyhrál tým „Prima I.“, na druhém místě skončila „Prima II.“ a na 3. místě „Tercie“. Nutno podotknout, že mezi týmy nebyl velký bodový rozdíl, mezi prvním a druhým místem byl dokonce půlbodový rozdíl. Ve starší kategorii se na prvním místě umístila kvinta, 5,5 bodů za ní 1. ročník a jen o tři body méně měla kvarta.

Jak se program líbil jednotlivým třídám?

V primě se 6 žáků vyjádřilo, že to bylo lepší, než sedět ve škole, zbytek žáků program v dotazníku hodnotil slovy super, velmi dobré, hodně se mi to líbilo, bavilo mě to, super tým. Nejvíc se jim líbilo stanoviště 1 (Olmékové) a maorský tanec Haka. A tady jsou jejich vzkazy na závěr: Je to super. Bylo to zábavné. Akce se mi líbila a byla zábavná, doufám, že bude i příští rok. Další rok se budu zase těšit. Prosím i příště. Děkuji za poslední týden školy, byl suprovej. Díky za super den všem organizátorům. Už nikdy tanec. Jdeme tančit. Mohlo by to být delší.

Sekunda program hodnotila slovy super, ušlo to, lepší než se učit, velmi se mi to líbilo. Nejoblíbenější stanoviště byla jednička (Olmékové) a dvojka (Kanibalové), z aktivit se nejvíce líbilo skládání kartiček. Co napsali na závěr? Super den. Stín je prostě best. Příští rok vodní bitvu na konec. Více takových super soutěží. Chtěla jsem na koupaliště. Jen tak dál. Příště zase. Chci stín.

V tercii se v dotazníku objevilo hodnocení: Bylo to super. Hodně se mi to líbilo. Bylo to fajn. Bylo to bezva. Moc se mi to nelíbilo. Mezi nejoblíbenějšími stanovišti byli Olmékové i Maorové, z aktivit se nejvíc líbil tanec Haka a lovení rybiček. V závěru dotazníku byly tyto věty: Bylo to super dopoledne. Kdyby to bylo něco s přírodopisem, bylo by to lepší, protože nemám moc ráda dějepis a zeměpis. Bylo to hezky udělané. Děkuji vám. Děkuji za snahu všem pořadatelům. Bylo to skvělé. Zdar.

Kvarta by také raději soutěžila, než se učila, prý to bylo celkem fajn, nebylo to špatné, bylo to dobré, jeden člověk nebyl spokojený, moc se mu to nelíbilo. Oblíbili si stanoviště Olmékové a Tuarégové, z aktivit výrazně vedl tanec Haka, méně pak přelévání čaje. Do vzkazu na závěr psali: Super den. Příště zase. Krásný zážitek. Díky za dobře strávené tři hodiny. Dnešek byl fajn. Dobrý nápad. Děkujeme za krásně připravený program.

V kvintě považovali stanoviště ve stínu za nejideálnější, bylo to prý super, zábavné i poučné, byla to pohoda, lepší než se učit, škoda, že nevyšlo počasí – bylo moc horko. Jednomu studentovi se to vůbec nelíbilo, bylo moc slunce a pohybu. Jednoznačně v oblíbenosti zvítězili Olmékové a jejich hra Pelota, tanec Haka někdo považuje za velmi originální. V závěru napsali: Příště bych se ráda účastnila pořádání soutěže. Každý rok tohle nesnáším. Je to jednotvárné. Příště nás zapojte taky organizátorsky nebo hry dělejte i přes rok. Více takových dní.

Nejpozitivnější byl 1. ročník. Bylo to prý super, hodně se jim to líbilo, super, že vyšlo počasí, byla to krása. Nejoblíbenější stanoviště byla jednička – Olmékové, líbil se i tanec Haka a hra Pelota. Co napsali do vzkazu na závěr? Bylo to hezky připravené. Super. Těšíme se na příští rok. Takové dny by mohly být častěji. Bylo to fajn, těšíme se na další rok. Dělala bych to častěji za rok. Velice zábavné, aktivní a prospěšné – děkujeme. Více takových dní. Hezky připravené.

 

Obrázek dole: