Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

42. ročník - 2012/2013
Tematické zaměření ročníku:
„Od pohanských zvyků ke křesťanským tradicím“ (s využitím mezipředmětových vztahů s občanskou a rodinnou výchovou a ČJ a literaturou)

Soutěž je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií a je jednotná pro celé území České republiky.

Harmonogram soutěže:
Školní kolo:
listopad 2012 (výsledky budou vyhlášeny na Vánoční akademii školy včetně předání diplomů vítězům). Do okresního kola postoupí vítěz.
Okresní kolo:
28. – 29.1. 2013. Do krajského kola postupuje vždy vítěz a dále žáci, kteří dosáhli alespoň 60% z maximálního počtu bodů (úspěšní řešitelé). Celkový počet účastníků je 30.
Krajské kolo:
25. – 26. 3. 2013. Do ústředního kola postupuje z každého krajského kola vítěz a dále nejlepší řešitelé z celé republiky, které vybere porota ústředního kola podle počtu získaných bodů, bez ohledu na zastoupení krajů a tak, aby celkový počet účastníků ústředního kola nepřesáhl max. 35.
Celostátní kolo:
3. - 7. 6. 2013 Strážnice. Ústřední kolo se bude konat ve spolupráci s Purkyňovým gymnáziem Strážnice, Masarykova 379 a Domem dětí a mládeže Strážnice, Radějovská 848.

Více informací pro zájemce: u vyučujících dějepisu v tercii a kvartě.