Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Témata chemické olympiády pro školní rok 2016/2017

Kategorie D (kvarta)

Kategorie C (1. a 2. ročník, kvinta a sexta)

Kategorie B (3. ročník, septima)

Kategorie A (4. ročník, oktáva)

Studijní materiály a pokyny pro splnění domácí přípravy a laboratorního úkolu naleznete v následujícím odkazu: https://olympiada.vscht.cz/cs/

Zájemci o chemickou olympiádu se můžou hlásit u paní učitelky Pavlíčkové a Nevrlé.