Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Zápis ze zasedání školské rady dne 26.3.2015

 

Přítomni:

1) Radek Ptáček

2) Ing. Ilona Kapounová

3) RnDr. Jitka Hálková

4) Ing. Jiří Šírek

5) Mgr. Marcela Dejdarová

6) Mgr. Radana Nosková

 

Program:

1) Zahájení

2)Rozpočet školy

3)Plán práce

4)Aktuality  ze  školy - zapojení do projektů (výzva 56)

5)Závěr

 

 

 

Jednání školské rady  bylo ukončeno předsedkyní ŠR s tím, že další

schůzka se uskuteční po dohodě s vedením školy.

 

27.3.2015 v Kojetíně

 

Zapsala: R. Nosková

                                                               RNDr. Jitka Hálková, předsedkyně ŠR