Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Konec školního roku je spojen nejen s maturitními zkouškami posledních ročníků, ale také s preventivními aktivitami jednotlivých tříd. Každoročně přicházejí do gymnázia strážníci Městské policie Kojetín a také příslušníci Policie ČR z Přerova. Ti první vedli interaktivní lekce ve všech třídách NG (prima až kvarta), policisté z Přerova se zaměřili na kriminalitu mladistvých a na řidiče z řad studentů VG (kvinta, sexta, 1. a 2. ročník). Přednášku poručice Mgr. Miluše Zajícové „Dopravní nehodovost mladých řidičů“ doplnily ukázky a praktický nácvik první pomoci, který vedla lektorka ČČK z Přerova.

Obrázek dole: