Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

advokátní koncipientka

 

Nastupovala jsem do primy na gymnázium v roce 1999, v době kdy se ještě nacházelo v prostorách Základní školy Svatopluka Čecha, kam jsem do té doby chodila. Za osm let mám celou řadu vzpomínek a těžko se mi vybírá jen jedna. Asi nejkrásnější vzpomínky jsou z hodin němčiny s paní učitelkou Monikou Řezníčkovou (dnes Štefkovou). Jelikož nás tehdy do primy nastoupilo pouze asi 6 němčinářů (jednalo se o první cizí jazyk, druhý cizí jazyk se tehdy vyučoval až od kvinty), její výuka byla velmi intenzivní a dostalo se nám takřka individuálního přístupu srovnatelného s výukou v soukromých jazykových školách. Během studia na gymnáziu jsem absolvovala několik olympiád v německém jazyce. I přesto, že jsem nakonec nevystudovala germanistiku a rozhodla se pro zcela jiný obor, ve svém současném profesním životě používám němčinu každý den, i když většinou pouze v písemné formě.

Gymnázium mi poskytlo všeobecný přehled v rozličných oborech a bylo velmi dobrou průpravou do dalšího života. Je třeba vždy pamatovat na to, že každá znalost se může v životě jednou hodit.

Ráda bych popřála našemu gymnáziu do dalších let co nejvíce motivovaných žáků, se kterými je radost pracovat, a mnoho zapálených pedagogů.