Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Ve čtvrtek k nám přijely z Olomouce dvě příjemné paní, Jana a Magda. Když přišly, měly nachystaný zajímavý příběh o dítěti jménem Son, který měl problémy se spolužáky, protože ho šikanovali. Jana a Magda nám připravily tři hry, pokaždé z nich nám řekly kus příběhu. V první hře jsme si měli vybrat kamaráda a sednout si naproti sobě a zavřít oči. Potom nám říkaly, co si máme o sobě představit. Druhá hra obsahovala týmovou a zároveň kreativní práci. Dostali jsme za úkol popsat danou situaci z příběhu stylem živého obrazu. Třetí hra navázala na příběh, kde Son (Jana) potřeboval pomoct od svého kamaráda. Každý tým byl „kamarád“, který pomáhal Sonovi. Jana nám kladla těžké překážky, které někdy nemohla vyřešit ani Magda. Celá třída byla příjemně hrou překvapena, protože většina třídy takové hodiny nemá ráda.

Jiří Minařík a Tomáš Macek, sekunda

 

Prožitkový interaktivní program „Son-n – outsider“ Sdružení D Olomouc se uskutečnil ve dvou třídách – primě a sekundě. Sdružení D se zabývá tvořivou dramatikou, která vychází z teorie dramatu, hereckých technik a sociální psychologie. Programy přispívají k rozvoji osobnosti a sociální komunikace.