Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám je určen uchazečům o studium

z pátých a z devátých tříd, kteří do 1. března 2020 odevzdají

na Gymnázium v Kojetíně vyplněnou přihlášku ke studiu. 

Kurz zahrnuje pět lekcí z matematiky a z českého jazyka v termínech:

1. lekce          05. března 2020              15:00 – 17:00

2. lekce          12. března 2020              15:00 – 17:00

3. lekce          19. března 2020              15:00 – 17:00

4. lekce          26. března 2020              15:00 – 17:00

5. lekce          02. dubna  2020              15:00 – 17:00

Lekce přípravného kurzu proběhnou pod vedením zkušených

vyučujících matematiky a českého jazyka a literatury z řad pedagogů

gymnázia.

Lekce jsou pro uchazeče zdarma a uskuteční se v učebnách

Gymnázia v Kojetíně, každá bude mít dvě části - matematiku a český

jazyk, oddělené přestávkou.

 

Vyplněnou přihlášku ke kurzu, formulář naleznete  na www.gkj.cz 

v sekci Informace pro uchazeče, zašlete do 1. 3. 2020 na adresu

Gymnázium Kojetín, Mgr. Jana Krejčířová, Svatopluka Čecha 683, 752 01

Kojetín nebo elektronicky na j.krejcirova@gkj.cz.

 

Pro zákonné zástupce doprovázející žáky na kurzy je připraveno příjemné

prostředí v některé z učeben GKJ.