Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Partnerství škol bylo založeno zejména na spolupráci žáků kvarty z našeho gymnázia a žáků ZŠ Jana Pavla II v Jamielniku v odpovídající třídě. Úkolem žáků bylo napsat stručný dopis, ve kterém představí sebe a rodinu, založit si profil na Facebooku, připojit se ke skupině Česko-polské přátelství a na základě dopisů začít komunikovat s žáky z partnerské školy.

Hlavním produktem celé spolupráce mělo být vytvoření kalendáře, ve kterém žáci popsali školu, města odkud pocházejí, hlavní turistické atrakce regionu, slavné osobnosti regionu a také zvyky, které se v regionech dodržují. Během dvou let projektu vznikly samozřejmě i další výstupy, například spousta narozeninových, vánočních či velikonočních přáníček, česko-anglicko-polské minislovníčky, které usnadňovaly komunikaci mezi žáky, placky k různým projektovým aktivitám a také vzpomínková fotokniha, do které každý žák napsal jeden vzkaz a vybral fotografie, které byly jeho srdci nejbližší.

Není možné opomenout dva výměnné pobyty, které by se bez projektu nemohly uskutečnit. První mobilita, které se účastnilo 25 polských žáků a 3 učitelé, se konala v Kojetíně, v České republice. Žáci byli ještě rozpačití, protože se znali pouze z komunikace přes Facebook, ale právě díky pobytu v rodinách se rychle sblížili. Během mobility se žáci účastnili vyučování, které bylo pro ně speciálně upraveno. Výuka byla zaměřena především na hledání spojitostí mezi českým a polským státem, a to z historického, literálního, kulturního a sportovního hlediska. Žáci měli připraveny prezentace týkající se regionu, běžného dne českého studenta a také běžných volnočasových aktivit. Součástí programu byly výlety do míst, která žáci popisovali v kalendáři a která bylo třeba nafotit. První pobyt byl zakončen typickým českým táborákem, kterého se kromě dětí a učitelů zúčastnili i rodiče hostitelských rodin, kteří připravili pro děti bohaté občerstvení.

Druhá mobilita, které se zúčastnilo 25 žáků a 3 učitelé z Gymnázia Kojetín, se konala v Jamielniku, v severním Polsku. Žáci obou škol se na sebe těšili. I když jeli do neznáma, někteří poprvé bez rodiny, věděli, že jedou k přátelům. Program druhé mobility byl víceméně podobný, přesto přinesl neopakovatelné zážitky. Žáci se seznámili s typickou polskou pohostinností, zakusili jaké to je, dojíždět do školy několik desítek kilometrů, jak probíhá vyučování ve škole, která není tak dobře technicky vybavená jako ta jejich. V rámci vyučování si prohloubili znalosti česko-polských vztahů, procvičili se v angličtině i polštině, ale nejvíce se asi těšili na místa, o kterých polští žáci psali v kalendáři. Stejně jako první mobilita i druhá mobilita byla zakončena večírkem na rozloučenou, kterou pro žáky připravili rodiče a zástupci vesnice.

Partnerství bylo pro žáky velmi přínosné, protože se seznámili s odlišnými podmínkami života, naučili se více si vážit věcí, které jim doma přijdou samozřejmé. Naučili se důležitosti komunikovat s jinými žáky, v jiném jazyce a na vlastní kůži zakusili, jak nepříjemná je jazyková bariéra. Poznali místa, na která by se z finančních důvodů nikdy nepodívali a založili nová přátelství, která v mnoha případech neskončí zároveň s koncem projektu.

Mgr. Zuzana Kebzová

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory EU. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.