Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Prostřednictvím našeho kolegy pana Jaye Davise nabízíme našim studentům hodinu anglické konverzace každý týden v pondělí v 15:00 (45 minut), jedná se zejména o studenty tercie a kvarty a maximální počet ve skupině je 8 studentů. Cena je 450 Kč /12 lekcí (tedy za pololetí). Platba se uskutečňuje prostřednictvím MKS. Přihlášky vyřizuje kabinet Aj.