Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Žáci V7 a 3. ročníku budou volit z „Nabídky seminářů pro 4. ročník a oktávu 2019 - 2020“:

·        tři dvouhodinové semináře označené 1., 2. a 3. z nabídky anotací;

·        jedny dvouhodinové konverzace z cizího jazyka.  

 

Anotace konverzací z cizího jazyka:

Anotace seminářů: