Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Projekt zpracovává dosti obsáhlou a náročnou vzdělávací oblast, proto se na jeho zdárné realizaci musí podílet několik subjektů.

Odborní řešitelé ze strany příjemce podpory, Gymnázia Kojetín, zpracovali jednotlivé soudní případy do podoby výukových modulů. Na Gymnáziu v Kojetíně rovněž proběhne pilotní výuka pod vedením odborných pedagogických pracovníků.

Pro ověření výukového programu na co nejpočetnější skupině žáků bude pilotní výuka realizována také na Gymnáziu Jakuba Škody v Přerově, jež je partnerem projektu.

Významným partnerem projektu je Soudcovská unie ČR, která jednak dodávala vhodné soudní případy ke zpracování, dohlížela po celou dobu trvání projektu na odbornou a věcnou správnost a konzultovala jednotlivé kroky se členy realizačního týmu.

Dalším klíčovým partnerem projektu je Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta. Odborní řešitelé zpracovali výukové moduly týkající se využití poznatků chemie a biologie v oblasti práva.