Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Projekt "Zavádění nových metod vycházejících z právní praxe ve výuce společenskovědních předmětů, chemie a biologie na středních školách Olomouckého kraje", dále jen "Právo ve výuce" (zkrácený název), je realizován v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa Počáteční vzdělávání, oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání.

Doba trvání projektu je od února 2010 do ledna 2012 a jeho realizace proběhne ve třech etapách takto:
únor 2010 – srpen 2010 Příprava a tvorba výukových modulů zaměřených na právní praxi
září 2010 – červen 2011 Pilotní výuka modulů zaměřených na právní praxi
červenec 2011 – leden 2012 Evaluace a monitoring

Cílem projektu je zkvalitnění a inovace výuky společenskovědních předmětů, chemie a biologie na středních školách. Konkrétně jde o využití případů ze soudní praxe především ve výuce tematických celků zaměřených na oblast práva, s přesahem do oblasti forenzní chemie a biologie.