Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Dlouho očekávaný výměnný pobyt polských žáků proběhl v Kojetíně ve dnech od 15. do 24. dubna. Byl plný zajímavých aktivit a výletů spojených s poznáváním našeho regionu.

V pondělí večer přijeli žáci z polského Jamielniku do Kojetína, kde na ně už netrpělivě čekali studenti tercie a jejich rodiče, kteří si je odvezli k sobě domů.

V úterý dopoledne si žáci prohlédli školu a vydali se společně na radnici, kde je oficiálně přivítal pan starosta. Poté si vyšli na procházku Kojetínem, aby se ve městě zorientovali a poznali naše památky. Ve škole studenti prezentovali své regiony a seznámili se tak s místy, o nichž psali v kalendáři. Odpoledne jeli na první výlet do Kroměříže. Zde navštívili zámek, Podzámeckou zahradu a Květnou zahradu. 

Ve středu dopoledne se děti seznámily s některými česko-polskými písničkami a pracovaly s česko-polsko-anglickým slovníčkem, který si připravily během kurzů polského a českého jazyka. Dále se žáci účastnili turnaje v přehazované na školním hřišti a pak celé odpoledne strávili na Domě dětí a mládeže. V kroužku fotografování se naučili, jak se dělají profesionální fotografie, ve výtvarném kroužku malovali portrét a vytvářeli výrobky z papíru, v keramickém kroužku si vyrobili upomínkovou kočičku a nakonec se odreagovali ve sportovním kroužku na trampolínách. Tyto aktivity probíhaly pod vedením profesionálních instruktorů z DDM.

Ve čtvrtek se žáci zúčastnili celodenního výletu do Moravského krasu. Zde navštívili   Kateřinskou jeskyni, Punkevní jeskyně a propast Macochu. Po cestě se zastavili v městysu Křtiny, kde si prohlédli poutní kostel Panny Marie, známou Santiniho perlu Moravy.

Páteční dopoledne trávili žáci ve škole. Zabývali se česko-polskou literaturou, historií, vánočními a velikonočními tradicemi. Odpoledne si zahráli jadžent.

V sobotu čekal děti další celodenní výlet, tentokrát do hanácké metropole Olomouce. Navštívily kostel sv. Mořice, Arcibiskupský palác a zoologickou zahradu.

Neděle byla odpočinkovým dnem. Málokdo ji však využil k odpočívání. Většina rodin pozvala svého hosta na nějaký rodinný výlet.

Pondělí bylo opět zaměřeno na volnočasové aktivity žáků. Nejprve studenti dokončili keramické kočky na Domě dětí a mládeže a ve zbytku času se věnovali přípravě pohádek, které následně prezentovali v angličtině. Odpoledne je čekal výlet do Chropyně. V zámku se děti kromě historie regionu dověděly zajímavosti o typických řemeslech, která byla pro náš region významná, a také měly možnost prohlédnout si hanácký kroj. Po prohlídce zámku následovala naučná stezka kolem Chropyňského rybníka.

V úterý žáci prezentovali běžný den českého a polského studenta. Dalšími aktivitami byly hry zaměřené na srovnávání Česka a Polska a skládání puzzle, jejichž výsledkem byly znaky obou měst. Poslední dopolední hodina byla v režii polských žáků, kteří si pro naše studenty připravili vtipné scénky. Odpoledne se žáci se svými rodiči a učiteli sešli na loděnici, kde proběhla projížďka na dračí lodi a večer se u táboráku opékaly špekáčky a zpívaly písničky.

       Poslední den byl ve znamení loučení. Žáci si navzájem podepsali trička, která jim budou výměnný pobyt připomínat, vyplnili dotazníky, dostali certifikáty a nakonec paní fotografka všechny společně vyfotografovala. Loučení se neobešlo bez slziček a slibů, že se v září zase všichni uvidí.