Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Studenti kvarty a 1. ročníku absolvovali multimediální přednášku a besedu zaměřenou na vše, co by mohlo ohrozit jejich internetovou nebo mobilní komunikaci.  Beseda modelovala situace, které mohou nastat, i skutečné kauzy. Díky obrovské anonymitě uživatelů internetu hrozí řada rizik a nebezpečných situací. Jak těmto situacím předcházet, jak se bránit, jaká je trestní odpovědnost jednotlivých aktérů, to vše vysvětlovali lektoři  - Mgr. Pavla Dobešová, Ph.D. a PhDr. René Szotkowski, Ph.D. z Centra prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

E-Bezpečí je uznávaným projektem podporovaným klíčovými ministerstvy (MVČR, MŠMT) a Policií ČR a představuje velmi důležitý článek v oblasti prevence online kriminality.  Specializuje se zejména na kyberšikanu a sexting (různé formy vydírání, vyhrožování, poškozování obětí), kybergrooming (komunikace s neznámými uživateli internetu vedoucí k osobní schůzce), kyberstalking a stalking (nebezpečné pronásledování s použitím ICT), rizika sociálních sítí (zejména sítě Facebook), hoaxy a spamy a  zneužití osobních údajů v prostředí elektronických médií.

Cílem besed není zakazovat studentům internet nebo mobilní sítě, ale podpořit jejich zodpovědný vztah při práci s nimi a minimalizovat rizika. A co nejvíc informovat.

Obrázek dole: