Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Adaptační kurz pro žáky 1. ročníku a kvinty – Buchlovice 2019

      Žáci prvního ročníku a kvinty Gymnázia Kojetín absolvovali seznamovací a adaptační kurz v Buchlovicích, který je pořádán již mnoho let.  Akce proběhla od 9. 9. do 13. 9. 2019 v penzionu Na přehradě v oblasti Smraďavky.

Program pro žáky 1. ročníku byl následující:

První den

jsme čekali ve vestibulu školy na autobus. Po jeho příjezdu jsme naložili zavazadla a nic nám nebránilo k odstartování týdne plného poznání a zábavy. Cesta utíkala rychle a k buchlovickému penzionu jsme dorazili asi za hodinu a dvacet minut. Po příjezdu nám byly rozděleny pokoje a měli jsme čas na vybalení a svačinu. V deset hodin začala první část bohatého dvoudenního programu s Pavlem Rampasem. Jednalo se o skládání puzzle a představování všech žáků. Následoval oběd a hodinový odpolední klid. V odpolední části následovaly týmové hry na procvičování znalostí a paměti. První den kurzu byl zakončen „pádem důvěry.“

Druhý den

po snídani jsme se zapojili do únikové hry. Po obědě a odpoledním klidu proběhly kolektivní hry na procvičování paměti, ale i poznání sebe sama i druhých v rámci role v kolektivu. Večer jsme se setkali a společně bavili s žáky kvinty při nejrůznějších zábavných hrách jako například hádání jmen. Tím jsme zakončili první polovinu kurzu.

Třetí den

byl v režii učitelů naší školy. Dopoledne se uskutečnila přednáška o poskytování první pomoci. Odpoledne potom zeměpisně poznávací výlet na farmu Nevada a do Lázní Leopoldov. Ve večerních hodinách jsme byli poučeni o tom, jak se chovat za mimořádných událostí, například živelních pohromách, průmyslových haváriích a podobně.

Čtvrtý den

jsme  vyrazili na celodenní túru. Program obsahoval prohlídku buchlovického zámeckého parku, městečka Buchlovice a hradu Buchlova. V buchlovickém parku jsme dostali za úkol poznat co nejvíce zvířat z tamní záchranné stanice a také překrásnou zámeckou flóru. Snad nejvíce nás zaujala zámecká čokoládovna, kde jsme ochutnali sladké dobroty. Čekala nás nejnáročnější část dne -  pochod do kopce na hrad Buchlov. Zpestřením bylo to, že jsme narazili na jelena a lišku, ale naštěstí byli dřevění. Při prohlídce hradu jsme se dozvěděli řadu nových informací a naše spolužačka Simona vyzkoušela výbornou akustiku hradní kaple. Po návratu na penzion nás čekal poslední večer. Někteří se zabavili na diskotéce jiní při společenských hrách.

Pátý den

byl po sbalení věcí a vyklizení pokojů ukončen vyplněním závěrečného testu, který se týkal téměř všeho, co jsme během pobytu viděli a slyšeli. Po desáté hodině odpolední jsme se vydali na cestu zpět.

Adaptační kurz se mi líbil a přinesl mi řadu zajímavých informací a také poznání spolužáků.

                                                                                         Jakub Karabina

                                                                                  (žák prvního ročníku)