Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Druhá polovina školního roku je vždy bohatá na přírodovědné soutěže.

Tradičně se účastníme soutěže Naší přírodou, kterou pro mladší žáky organizuje Biologická stanice Přerov. Soutěží se ve čtyřech ekosystémech – les, rybník, lidská sídla a pole, louky, pastviny. Vždy naši školu reprezentují 4 žáci sekundy a 4 žáci kvarty. Vítězové semifinále pak vyhrávají účast na poznávací exkurzi (tento rok na Pulčínské skály) a postupují do finále. V semifinále zvítězili Adam Kopečný a Vojta Porč ze sekundy, ve starší kategorii Nina Pešová a David Duchoň z kvarty. Nině se pak ve finále podařilo v ekosystému pole, louky a pastviny vyhrát, David byl v ekosystému lidských sídel druhý.

Další tradiční soutěží je Biologická olympiáda. Soutěž je náročná už ve školním kole, kde přihlášené čeká nejen test přírodovědných znalostí, poznávačka organismů, ale i praktický úkol. Vítězstvím je už postup do okresního kola v kategorii C nebo D a do krajského kola v kategorii A nebo B. Letos se okresní kolo povedlo Aničce Hrušákové z kvarty, která skončila na 4. místě, dařilo se i Romanu Chylíkovi z tercie, který se umístil na 6. místě, a to patří k mladším soutěžícím ve své kategorii. Lenka Kusáková ze sekundy vybojovala v kategorii D také 6. místo. V krajském kole se nejvíce dařilo Terce Kulhánkové ze sexty, skončila na 7. místě v konkurenci 23 studentů středních škol.

Po delší pauze jsme se letos zúčastnili lesnické soutěže Young People in European Forests. Oblastní kolo se konalo v Kroměříži, postup do regionálního kola se 1. místem podařil trojici Terka Kulhánková, Nicol Dřímalová ze sexty a Terka Skaličková z 2. ročníku. V regionálním kole konaném v Hranicích Terku Skaličkovou vystřídala Nina Pešová z kvarty a společně s Terkou Kulhánkovou a Nikou Dřímalovou vybojovaly 3. místo. Soutěžilo se v poznávání přírodnin, testu a praktickém úkolu.

V soutěži Zlatý list naši školu reprezentoval na místní úrovni vždy jeden šestičlenný tým z každé třídy nižšího gymnázia. Do krajského kola mohl postoupit jen tým nejlepší, což se ve starší kategorii povedlo týmu kvarty ve složení Nina Pešová, Anička Hrušáková, Áďa Buráňová, Verča Kopřivová, David Duchoň a Šimon Novotný. V kraji se pak umístili na 6. – 7. místě společně s týmem Gymnázia Jakuba Škody.

Žáci tercie soutěžili také v dobrovolných úkolech Zlatého listu. Po celý školní rok řešily dva týmy úkoly vyhlašované Českým svazem ochránců přírody a v dubnu je zpracovávali do posterové podoby. Tyto plakáty se pak odesílali do Prahy k zhodnocení. Lépe si vedl tým Osmikrásky, který se umístil na 4. místě, tým Petruželky pak na 5. místě.

V Geologické olympiádě jsme byli také úspěšní. Školního kola se zúčastnilo 19 žáků nižšího i vyššího gymnázia, podobné to bylo v okresním kole. V mladší kategorii byli nejúspěšnější Šimon Novotný z kvarty (1. místo), Roman Chylík z tercie (2. místo) a Nina Pešová z kvarty (3. místo). Ve starší kategorii se dařilo Terce Kulhánkové ze sexty (1. místo), Filipu Novotnému ze septimy (2. místo) a 3. místo si rozdělili Martin Flídr a Tom Kříž ze sexty. Po elektronických testech školního a okresního kola jsme na krajské kolo vyrazili do Olomouce (obohaceni o spoustu geologických informací předaných studentem PřF UP Jirkou Matouškem). Soutěžící čekal test a poznávačka. V mladší kategorii obsadil 3. místo Roman Chylík z tercie, ve starší kategorii 2. místo Filip Novotný ze septimy a 3. místo Tom Flídr z kvinty.

Všem soutěžícím, kteří úspěšně reprezentovali naše gymnázium v přírodovědných soutěžích, velmi děkujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů v nadcházejícím školním roce.

Obrázek dole: