Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

V úterý 5. února se vše točilo kolem Keni a Světové školy. Ve škole jsme přivítali tři vzácné návštěvy: Keňana Davida s manželkou a paní Kovalenko z olomouckého Centra na podporu integrace cizinců, byli jsme potěšeni návštěvou paní Heřtusové z pražského Centra Narovinu a na vše, co se ten den dělo se přijela podívat paní Píchová z olomouckého ARPOKu.

Vše začalo v 9 hodin v učebně zeměpisu. Paní Kovalenko krátce představila činnost Centra na podporu integrace cizinců a pak už celé dvě vyučovací hodiny patřily Davidovi, který se narodil a v mládí vyrůstal v Keni. Promítal fotografie, povídal o životě v Keni, o její historii, tradicích, přírodě, bylo to o to zajímavější, že David mluvil v jeho rodném jazyce, tedy v angličtině. A tak si studenti sexty, 2. ročníku, septimy a 3. ročníku zároveň mohli ověřit své lingvistické znalosti.

O hodinu později začala v tělocvičně série jednohodinových besed o Keni s paní Heřtusovou. I ona povídala velice zasvěceně o Keni, sama tam několikrát byla a s kamarádkou založila organizaci Centrum Narovinu, která pomáhá v Keni nejrůznějšími projekty. Jedním z nich je projekt komunitního centra Ostrov Naděje na Rusinga Island u Viktoriina jezera, kam bude směřovat naše sbírka školních a sportovních potřeb, ale i finanční výtěžek z hliníkových plechovek, který bude sloužit k nákupu učebnic pro místní žáky. Povídání o Keni se všem velmi líbilo, zúčastnily se jej třídy nižšího gymnázia a kvinta s 1. ročníkem.

Ve 13:30 hodin jsme pak ve výstavních prostorách Vzdělávacího a informačního centra v Kojetíně zahájili za přítomnosti pana starosty Ptáčka, radní paní Pěchové a vedení gymnázia výstavu o Keni. Tímto vás na ni srdečně zveme. Navštívit ji můžete od pondělí do pátku v době od 9 do 11:30 a od 12:30 do 17 hodin. Můžete se těšit na velkoformátové fotografie představující život na Ostrově Naděje a jinde v Keni, dozvíte se také o přírodě, umění, domorodých kmenech a zboží, s kterým Keňa nejčastěji obchoduje. A protože 14. února oslavil Miroslav Zikmund, úžasný poválečný cestovatel, 100 let, připomenete si prostřednictvím úryvků z knihy Afrika snů a skutečnosti jejich cestu Keňou na přelomu roku 1947 a 1948.

A proč vlastně přijela paní Píchová z olomouckého ARPOKu? Navštívila nás, aby mohla sepsat zprávu o našem celoročním projektu o Keni a následně aby mohla doporučit udělení titulu Světová škola ze stávajících dvou na dalších pět let.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem členům studentského týmu Světové školy a paní profesorce Mikle za pomoc s chystáním výstavy a žákům za krásná výtvarná díla inspirovaná Afrikou, která na výstavě také můžete shlédnout.

V úterý 5. února se vše točilo kolem Keni a Světové školy. Ve škole jsme přivítali tři vzácné návštěvy, Keňana Davida s manželkou a paní Kovalenko z olomouckého Centra na podporu integrace cizinců, byli jsme poctěni návštěvou paní Heřtusové z pražského Centra Narovinu a

Obrázek dole: 

Ověřená instituce

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 - ekatalog.czGymnázia - ekatalog.cz

Kdo je online

Je zde 1 uživatel online.

  • gymnazium

RSS kanál