Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

 

„Přírodovědný Klokan“

soutěž pro nadšence se zájmem  o matematiku, fyziku, chemii a biologii.

Dne 17. října 2012 proběhla na Gymnáziu v Kojetíně tradiční soutěž Přírodovědný Klokan pořádaná Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci a Jednotou českých matematiků a fyziků pobočky Olomouc.

Cílem soutěže bylo vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.

Soutěžilo se  v kategoriích Kadet (studenti tercie a kvarty) a Junior (studenti 1. a 2.  ročníku a kvinty a sexty).

Pravidla soutěže obou kategorií byla   obdobná jako v soutěži Matematický klokan.

V obou kategoriích řešili  soutěžící 24 soutěžních úloh, úlohy jsou rozděleny do tří skupin podle obtížnosti a bodování, čas na zpracování byl 45 minut, při řešení nebylo dovoleno užívat kalkulačky, tabulky ani žádnou  literaturu.

Umístění na prvních třech místech v kategorii Kadet bylo následující:

  1. Ondřej Mořický
  2. Erik Szcotka
  3. Daniel Šikling

Umístění na prvních třech místech v kategorii Junior bylo následující:

  1. Martin Cäsar
  2. Adriana Nováková
  3. Kryštof Bouda

Vítězům blahopřejeme a všem soutěžícím děkujeme za projevený zájem o přírodní vědy.