Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Nepřehlédněte

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018:


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - 2. KOLO (25. 5. 2017) - kritéria. 


Pro studenty 4. ročníku: Slavnostní zahájení ústních maturitních zkoušek 4. ročníku je v úterý 23. 5. 2017 v 8:00. Dostavte se všichni včas.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobrovolné úkoly Zlatého listu jsou opravdu dobrovolné. Do jejich plnění se mohou zapojit jak třídní kolektivy (maximálně 6 žáků), tak mimoškolní kolektivy, např. skauti v rámci svých schůzek. Tento tým plní během školního roku postupně čtyři úkoly, které souvisí s pozorováním přírody a ději, které se v ní odehrávají.

Interaktivní lekce pro 1. ročník a kvintu vedla v pátek Mgr. Jana Kasáčková, lektorka Centra prevence virtuální rizikové komunikace (projekt E-bezpečí) z PF Univerzity Palackého v Olomouci. V první části se žáci dozvěděli o projevech kyberšikany a v druhé se zabývali tzv. kybergroomingem. Lektorka uváděla také případy, ke kterým došlo v souvislosti se zneužitím sociální sítě Facebook.

     Na Gymnáziu Kojetín studuje celá řada nadějných sportovců. Proto pro ně připravujeme od příštího roku třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy. V posledních letech k těm nejúspěšnějším patří volejbalisté z kvarty a z tercie.

Rozpis zkušebních dnů pro ústní maturitní zkoušky v PDF:

Už od února vedly peer aktivistky Veronika Churá a Natálie Topičová z 3. ročníku besedy pro žáky v základních školách v blízkém okolí – nejvzdálenější školou byla škola v Plumlově. Tématem byla problematika HIV/AIDS – otázky reprodukčního zdraví, partnerských vztahů a zodpovědnosti. Během jara proškolily v prevenci řadu žáků hlavně devátých tříd.  

 

 

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE STUDIU PRO ROK 2017/2018 - čtyřleté studium - 2. kolo - v PDF.

Během prvních dvou vyučovacích hodin v pátek 12. 5. 2017 představí žáci sexty a  2.  ročníku svoje ročníkové práce žákům  V5 a 1. a také samozřejmě ostatním žákům V6 a 2. ročníku.

Prezentovat se budou vždy 3 ročníkové práce během jedné vyučovací hodiny ve čtyřech učebnách zároveň. Z tohoto důvodu se musí každý žák  V5, V6, 1. a 2. ročníku zapsat podle následujících pravidel:

Minulý týden do školy doputoval balík velikosti krabice od bot. Nikdo se k němu několik dní nehlásil, a tak se paní Fíková a paní Voždová rozhodly balík otevřít. Našly v něm tento dopis:

„Dobrý den,

na internetu jsem se dozvěděla, že vaše škola pořádá sbírku pro děti z Kambodže. Děkuji, že se věnujete takovýmto projektům a prosím, zda byste mohli předat těchto pár maličkostí dětem v sirotčinci.

Děkuji a s pozdravem

Helena Burianová“

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018:

Stránky