Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Nepřehlédněte

Přijímací řízení - výsledky


Kritéria přijímacího řízení - čtyřletý obor - 2. kolo: v pdf.


Třídní schůzky rodičů s vyučujícími se konají ve čtvrtek 24. dubna 2014. Bližší info.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Kritéria přijímacího řízení - čtyřletý obor - 2. kolo: - informace v pdf.

Harmonogram kontroly povolených pomůcek v osobním vlastnictví žáka, kterou provedou vyučující školy a školní maturitní komisař.

Povolené pomůcky přinesou maturanti ke kontrole označené čitelně  příjmením a jménem na obalu nebo přímo na pomůcce do sborovny GKJ dle následujícího rozpisu:

 

Povolené pomůcky ke společné (státní) části maturitních zkoušek  písemné práce a didaktické testy

 

Seznam povolených pomůcek:

 

1.Běžné pomůcky

 

Výsledky přijímacích zkoušek ve formátu PDF:

23. 4. 2014 21:00

Společnost SCIO se  žákům 5. a 9. tříd, kteří včera a dnes vykonali přijímací zkoušku a jejich rodičům, omlouvá.

Z  technických důvodů, na jejichž odstranění se ve společnosti SCIO pracuje, budou výsledky testů přijímacího řízení zveřejněny zítra 24. 4. 2014 dopoledne.

 

 

23. 4. 2014 19:00

Z důvodu opakované kontroly na straně společnosti SCIO obdrží gymnázium výsledky testů až po dvacáté hodině.

Informace o maturitní zkoušce v roce 2015 ke stažení ve formátu PDF:

V průběhu měsíce února se uskutečnila školní kola biologické olympiády v různých věkových kategoriích napříč všemi ročníky.

Vzhledem k vynikajícím výsledkům v předchozích kolech postoupil student oktávy Lukáš Knob až do celostátního kola matematické olympiády. Soutěž se konala 23. – 26. 3. 2014 na Wichterlově gymnáziu v Ostravě Porubě. Lukáš opět skvěle reprezentoval naši školu a stal se úspěšným řešitelem ústředního kola. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů u maturity i v dalším studiu.

31. 3. 2014 - maturanti obou maturitních tříd - termín odevzdání seznamu vybraných literárních děl

2. 4. 2014 - „Matematika +“pokusné ověřování výběrové středoškolské matematiky. Žáci, kteří se ke zkoušce přihlásili, ji konají ve zkušebním místě, které jim bylo oznámeno v pozvánce  ke zkoušce.

8. 4. 2014 - fotografování maturitních tříd s TU od 9:45 do 10:00

Stránky