Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ve čtvrtek k nám přijely z Olomouce dvě příjemné paní, Jana a Magda. Když přišly, měly nachystaný zajímavý příběh o dítěti jménem Son, který měl problémy se spolužáky, protože ho šikanovali. Jana a Magda nám připravily tři hry, pokaždé z nich nám řekly kus příběhu. V první hře jsme si měli vybrat kamaráda a sednout si naproti sobě a zavřít oči. Potom nám říkaly, co si máme o sobě představit.

Předmětová komise dějepisu GKJ vyhlašuje na letošní školní rok olympiádu z dějepisu pro studenty vyšších ročníků gymnázia (1. – 3. ročník, kvinta – septima):

Je vyhlášena NIDV Praha ve spolupráci s Kulturním a vzdělávacím centrem Židovského muzea v Praze, Památníkem Terezín a Mezinárodním velvyslanectvím Jeruzalém – ICEJ. 

Soutěžní téma:

Téma VIII. ročníku: „Příběh fotografie - Paměť a dějiny před i za objektivem“

Auschwitz je koncentrační tábor nedaleko města Osvětim. Nachází se v Polsku, které bylo za 2. světové války zcela obsazeno Němci. Auschwitz byl rovněž centrem válečného teroru, vyvražďování lidstva a holocaustu.

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám je určen uchazečům o studium z pátých a z devátých tříd. 

Kurz zahrnuje pět lekcí z matematiky a z českého jazyka a literatury v termínech:

Informace o přijímacích zkouškách:

 

Gymnázium  Kojetín bude ve školním roce 2015/2016 otevírat jednu třídu osmiletého studijního oboru (7941K81) a jednu třídu čtyřletého studijního oboru (7941K41).

 

1.  Záruka kvality daná dlouhodobě vysokou  úspěšností absolventů gymnázia v přijímacím řízení na vysoké školy s širokým záběrem zvolených oborů od lékařství přes ekonomické, přírodovědné či technické disciplíny po cizí jazyky, práva, humanitní a sociální obory. 

Domácí kolo 56. ročníku Fyzikální olympiády

Organizace

Kategorie A, B, C, D jsou určeny pro žáky středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií:

Ve středu 15. října 2014 se zvoněním na třetí vyučovací hodinu začalo ve třech učebnách gymnázia klání příznivců přírodních věd v soutěži Přírodovědný klokan. Soutěž již tradičně obsahuje otázky a úlohy ze spektra přírodovědných předmětů: biologie, fyziky, chemie a matematiky.

Stránky