Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Nepřehlédněte

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:

Sobota 3. 12. 2016 v době od 9:00 do 12:00

Sobota 21. 1. 2017 v době od 9:00 do 12:00

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve dnech 31. 5. – 1. 6. 2017 se uskuteční poznávací zájezd do sousedního Rakouska Salzburg – Berchtesgaden – Orlí hnízdo. Tento zájezd je určen nejen žákům naší školy, ale také jejich rodinným příslušníkům. Žáci mladší 15 let se mohou exkurze zúčastnit v případě doprovodu osoby starší 18 let. Pokud máte o účast zájem, prosíme o doručení vyplněné závazné přihlášky do 6. ledna 2017 + zálohy 500,- Kč. Přihlášku si vyzvedněte v kabinetu dějepisu v přízemí školy (u PhDr. Taťány Dohnalové).

Děkujeme všem žákům, jejich rodičům, učitelům a zaměstnancům školy, kteří zakoupením vánoční hvězdy přispěli na sbírkové konto hematoonkologického oddělení Fakultní nemocnice Olomouc. Letos se nám podařilo prodat květiny v hodnotě 16 000,- Kč. Krásný advent vám všem!

Na pátek po listopadovém státním svátku si připravil žákovský parlament pro studenty výššího gymnázia projektový den inspirovaný událostmi, které se vážou k tomuto významnému dni. Skupinky jednotlivých tříd, které se neúčastnily v tělocvičně turnaje v jadžentu, zpracovávaly po dobu tří vyučovacích hodin vybrané téma formou posteru a powerpointové prezentace.

Témata chemické olympiády pro školní rok 2016/2007

Kategorie D (kvarta)

Kategorie C (1. a 2. ročník, kvinta a sexta)

Kategorie B (3. ročník, septima)

Kategorie A (4. ročník, oktáva)

Studijní materiály a pokyny pro splnění domácí přípravy a laboratorního úkolu naleznete v následujícím odkazu: https://olympiada.vscht.cz/cs/

Zájemci o chemickou olympiádu se můžou hlásit u paní učitelky Pavlíčkové a Nevrlé.

V úterý 6. prosince bude probíhat poslední „srdíčkový den“. Ve škole a v ulicích Kojetína budou studenti VG nabízet drobné dárkové předměty (viz níže).  Výtěžek sbírky poputuje do rodin, které se starají o těžce nemocné děti. Sbírku organizuje o.s.  „Život dětem“. Pokud chcete i vy těmto rodinám ulehčit život, zakupte si za symbolický peníz některou nabízenou drobnost.

 

magnetka           30,- Kč

přívěsek             35,- Kč

 

Jak jsme mňágovali.

 

O tom, že naše gymnázium adoptuje děti z rozvojových zemí, které nemají bez pomoci charitativních organizací přístup ke vzdělání a tím i k plnohodnotnějšímu životu, se rozhodlo v žákovském parlamentu v roce 2004. Zprostředkovatelem naší aktivity bylo Centrum Dialog, s nímž spolupracujeme dodnes.

Dopis mým adoptivním rodičům

Ahoj, jsem velmi spokojený, že jste mne adoptovali. Pořád na vás myslím a moc vám děkuji. Díky vám dnes získávám hodně vědomostí. Přeji vám pěkný a šťastný rok 2014-2015. Myslím na vás ve dne v noci. Opravdu jsem na vás pyšný. Budu dělat zkoušky a modlím se, aby mne přijali.

 

Mnohokrát děkuji,  brzy se ozvu.    Ousmane Camara

Stránky