Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Marguerite Tonguino, která byla Gymnáziem Kojetín adoptovaná v roce 2004, dokončila studium na vysoké škole v Conakry (hl. město Guineje), a proto tento rok končí i náš sponzoring (stále ještě přispíváme na adopci Ousamana Camary). Z Margueririte je dospělá slečna, která hledá uplatnění v profesním životě. Na rozloučenou nám poslala dopis, který byl studenty přeložen z původní francouzské verze do češtiny:

 

 

XO PIŠQWORKY

 

V níže uvedeném odkazu se můžete podívat na krátkou reportáž České televize, ve které si „zahrají“ i někteří studenti z naší školy. Reportáž se věnuje akci „Víme, co jíme?“ pořádanou organizací ARPOK v rámci Týdne globálního vzdělávání, pořádané ve 4 městech ČR - v Praze, Brně, Horním Maršově a Olomouci. A protože téma zdravé výživy a skutečného původu potravin je v dnešní době natolik zajímavé, nemohlo ani naše gymnázium na této akci chybět. Do pro nás nejbližší Olomouce jsem tedy vyrazila v úterý 18. listopadu společně s pěti studentkami 2.

   V úterý 18. 11. 2014 se vybraní hoši Gymnázia Kojetín sešli již v 7:10 hod. na vlakovém nádraží v Kojetíně. Nebylo to tím, že by se nemohli dočkat vyučování, ale z postelí je v tuto „nekřesťanskou“ hodinu vytáhly reprezentační povinnosti. Ptáte se jaké? Inu, reprezentace Gymnázia Kojetín ve florbalu.

XO PIŠQWORKY

Letos poprvé jsme se zapojili do soutěže Zelená škola Olomouckého kraje, která má za cíl zviditelnit a ocenit mateřské, základní a střední školy, které se aktivně zapojují do realizace školního environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

Jubilejní 10. ročník „Příběhů bezpráví“ letos probíhá v mimořádně významném roce – uplynulo totiž dvacet pět let od „sametové revoluce“. Projekce filmů o bezpráví v moderních dějinách se uskutečňují vždy v listopadu na mnohých základních a středních školách v celém Česku a nejinak tomu bylo i u nás v gymnáziu.

Komise cizích jazyků GKJ vyhlašuje školní kolo Olympiády z ruského jazyka pro kategorie:

a/ ZŠ a G – určeno pro tercii a kvartu

b/ SŠ I. – pro kvintu – septimu, 1. – 3. ročník

 

Vážení kolegové, milí žáci. Blíží se čas adventu a s ním již naše tradiční účast na charitativní akci pro dětské onkologické oddělení v Olomouci. Zakoupením vánoční hvězdy pomůžete těžce nemocným dětem.Prodej květin na gymnáziu proběhne v pátek 28. 11. 2014. Objednávky nahlaste svým třídním učitelům do 19. 11. (je potřeba vánoční hvězdy objednat).

 

V pondělí 10.11. se časně ráno sešla skupinka 8 žáků na kojetínském nádraží, aby se vydali na nelehkou cestu "filmových hvězd". Jejich pouť je vedla do Ostravy Vítkovic, kde se v budově U6 odehrává stejnojmenná soutěž pro žáky nižších gymnázií a ZŠ. Úkolem soutěžících je zúročit znalosti z fyziky, chemie, biologie, matematiky a historie a nasbírat více bodů než protihráči. Každý tým má 5 členů a zdolávají úkoly, které jim zadává dvojice moderátorů v historických kostýmech, alias Ducháček a pan továrník.

Stránky