Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Nepřehlédněte

SLAVÍME 25 LET!


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ GYMNÁZIA KOJETÍN - sobota 20. 1. 2018 - od 9:00 do 12:00.


Nabízíme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám - info.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čas vánoční je sice pryč, ale máme možnost připomenout si některé okamžiky z našeho předvánočního setkání, které se uskutečnilo 22. prosince 2017. Informací o této události chceme jednak zaznamenat, kdo se na akci podílel, a také pozvat na veřejnou akademii, která programově většinou vychází z té vánoční.

Na gymnáziu proběhlo školní kolo anglické konverzační soutěže. První část soutěže se skládala z poslechového testu a cvičení Use of English. Ve druhé části studenti mluvili na dané téma.

 

Výsledky soutěže:

 

1. místo: Eva Musilová

2. místo: Adam Ston

3. místo: Tomáš Stav

 

Gratulujeme a přejeme hodně štěstí v okresním kole!  

 

 

Není školní rok, aby si žáci nemohli zasoutěžit ve svých znalostech a dovednostech v anglickém jazyce. Tak se stalo i letos a vybraní žáci z nižšího gymnázia si ve dvou kategoriích vyzkoušeli, jak jsou zdatní v anglické komunikaci. Kromě porozumění poslechu popisovali obrázky a komunikovali na různá témata s vyučujícími. Jejich výkony byly následně vyhodnoceny takto:

 

     Že kouzelnická představení se týkají pouze mateřských a základních škol? To tedy rozhodně ne!

     Ještě se žáci sekundy ani nevzpamatovali z vánočních prázdnin a už je ve škole čekalo překvapení. Ve čtvrtek 4. 1. 2018 v hodině chemie nás totiž navštívil „chemický kouzelník“ Niki. Nikolas Olšanský je loňský maturant, který má obrovskou zálibu v chemickém experimentování, především v tom nebezpečném.

V prosinci pro nás každoročně začínají přírodopisné soutěže a pokračují postupně téměř až do konce školního roku. První soutěží letošního školního roku bylo semifinále soutěže Naší přírodou, a tak jsme se 12. prosince vydali do přerovské biologické stanice, abychom změřili síly s ostatními gymnázii okresu Přerov. Opět se soutěžilo ve čtyřech společenstvech - les, voda, pole, louky a pastviny a lidská sídla.

Ve středu 13. prosince 2017 se ve sportovní hale v Kojetíně konalo 2. kolo 1. ročníku Středoškolské volejbalové ligy, a to v kategorii chlapci, dívky a mix. Organizátorem byl, stejně jako v minulém kole, volejbalový klub SK Kojetín. Naši školu reprezentovaly jako v prvním kole 2 týmy chlapců a 1 tým děvčat.

    Olympiády v českém jazyce (jak zní oficiální název soutěže) se letos zúčastnilo celkem 25 žáků vyššího a nižšího gymnázia. Zadání mluvnických částí nebyla zrovna jednoduchá, slohová témata nabídla možnost pestrého využití  žánrů.

    A jak to ve školních kolech dopadlo?

Nižší gymnázium (třídy V3 a V4):

1. místo Michal Takáč (V4)

2. místo Anna Hrušáková (V3)

3. místo Nina Pešová (V3)

 

Vyšší gymnázium:

1. místo Miki Strejčků (4. r.)

2. místo Lucie Sigmundová (V6)

3. místo Josef Kusák (V6)

 

Zcela netradičně – pomocí binga. Tak to vymyslela v kvintě Hela a také ihned zrealizovala. Přinesla do školy losovací buben, kartičky a na koho nezbylo, ten si žetony na kartičky vyrobil sám. A pak už se jen hrálo a hrálo…

Dne 2. prosince 2017 se na naší škole uskutečnil v rámci Dne otevřených dveří turnaj v ringu nižšího gymnázia (prima až kvarta). Nutno pochválit žáky sekundy, kteří i přes sobotní termín dali dohromady 2 týmy. O to byl turnaj zajímavější, když se mezi sebou utkali nejen žáci 4 různých tříd, ale porovnali své schopnosti i spolužáci jedné třídy.

PK cizích jazyků vyhlašuje školní kolo Olympiády z ruštiny, které proběhne v únoru 2018. Bude se skládat ze dvou částí: poslechu s porozuměním a ústní části (představení se porotě a konverzace na dané téma). Přihlaste se nejpozději do konce ledna u svých vyučujících.

Konverzační témata pro kategorii ZŠ – sekundu, tercii a kvartu:

Наша семья

Школа

Stránky