Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Nepřehlédněte

Kritéria přijímacího řízení: pro čtyřleté i osmileté studium.


Třídní schůzky rodičů s vyučujícími se konají ve čtvrtek 24. dubna 2014. Bližší info.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Informace o maturitní zkoušce v roce 2015 ke stažení ve formátu PDF:

V průběhu měsíce února se uskutečnila školní kola biologické olympiády v různých věkových kategoriích napříč všemi ročníky.

Vzhledem k vynikajícím výsledkům v předchozích kolech postoupil student oktávy Lukáš Knob až do celostátního kola matematické olympiády. Soutěž se konala 23. – 26. 3. 2014 na Wichterlově gymnáziu v Ostravě Porubě. Lukáš opět skvěle reprezentoval naši školu a stal se úspěšným řešitelem ústředního kola. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů u maturity i v dalším studiu.

31. 3. 2014 - maturanti obou maturitních tříd - termín odevzdání seznamu vybraných literárních děl

2. 4. 2014 - „Matematika +“pokusné ověřování výběrové středoškolské matematiky. Žáci, kteří se ke zkoušce přihlásili, ji konají ve zkušebním místě, které jim bylo oznámeno v pozvánce  ke zkoušce.

8. 4. 2014 - fotografování maturitních tříd s TU od 9:45 do 10:00

Letošní brzké jaro probudilo přírodu dříve než jiné roky, proto jsme se letos na botanickou exkurzi do Grygova vydali už 28. března. Ukázalo se, že to byl výborně zvolený termín, protože jsme ve  Strejčkově lomu zastihli chráněné koniklece velkokvěté v plném květu. Popovídali jsme si o zvláštnostech této rostliny, o její ochraně, studentům se však nejvíce líbila samotná lokalita Strejčkova lomu. Z lomu jsme se vydali do lužního lesa Království v povodí řeky Moravy.

Další z výstav v letošním školním roce byla nainstalována v galerii VIC Kojetín. Zajímavé exponáty ze soukromých sbírek Františka Riegla a Milana Zaorala byly doplněny o zápůjčky z hodonínského Masarykova muzea.

V souladu s § 22, odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Vyhláška), zveřejňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky pro maturitní zkoušku ve školním roce 2013/2014.

  • SDĚLENÍ - KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY
  • Přílohy - přílohy ke sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

V úterý 25. 3. 2014 se sjeli do Biologické stanice v Přerově vítězové rozřazovacích kol přírodovědné soutěže Naší přírodou, které se konali postupně v listopadu a prosinci loňského roku.

Stránky