Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro některé studenty GKJ začal školní rok o něco dříve. Konkrétně pro tři studenty septimy, kteří se 26. srpna vydali na cestu do Aabenraa v Dánsku. Co tam? Šestnácti týdenní studium na škole Højskolen Østersøen.

 

Jednu z příjemnějších tradic naší školy tvoří každoroční výlet maturitního ročníku do Prahy. Tento rok nebyl výjimkou.

V úterý jsme nasedli do vlaku nejmenovaného soukromého dopravce a vzhůru do hlavního města. Po dvou hodinách jsme dorazili do Prahy, ubytovali jsme se a dostali od pana učitele Růžičky instruktáž o správném chování (samozřejmě jen repetetivní, neboť jsme zodpovědní mladí lidé). A už nic nebránilo tomu, aby začal náš třídenní maraton zážitků.

Ve středu 12. 10. na naší škole proběhla soutěž Přírodovědný klokan. Žáci tercie, kvarty, kvinty, sexty a druhého ročníku měli za úkol poprat se s 24 otázkami napříč přírodními vědami, ale vyskytly se i otázky týkající se současného dění ve světě. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, kdy z obou vzešli dva vítězové, které následovala druhá a třetí místa.

 

Kategorie JUNIOR (1. a 2. ročníky)

 

1. místo - Eduard Bleša (2. ročník)

2. místo - Josef Kusák (kvinta)

3. místo - Filip Novotný (kvinta)

 

Pouhé kreslení? Kdepak! To byste koukali, co všechno se ve výtvarné výchově probere. V primě a v sekundě jsme se věnovali zajímavému tématu „Alternativní doprava ve městě“, které je první letošní inspirací do soutěže Velká cena DDM.

 

 

 

Konečně! Po nezbytném teoretickém povídání o tom, jak se chovat v chemické laboratoři, jak nic nerozbít (případně - kam něco rozbitého vyhodit), neporanit, nepopálit a nepřiotrávit se, poté, co už umíme poznat a pojmenovat všelijaké chemické "nádobíčko" konečně nastal kýžený okamžik O! Tedy zahřívání, tavení a ohýbání skleněných trubiček. První pokusy chemiků - začátečníků vidíte na fokách Barbory Gajové!
V. Trávníčková

 

 

34 studentů naší školy navštívilo představení Oliver Twist v Kulturním centru Semilasso v Brně. Celé představení probíhalo v anglickém jazyce, takže měli  žáci možnost procvičit si své jazykové znalosti a připomenout si děj jednoho z nejvýznamnějších děl spisovatele Charlese Dickense. Díky perfektním hereckým výkonům jsme se vrátili obohaceni o krásné kulturní a jazykové zážitky.

 

 

Kvinta v Buchlovicích

 

Ve středu 21. září využila třída septima ještě posledních krásných podzimních dnů a vyrazila na exkurzi do Zoologické zahrady Lešná. Poté, co si všichni pohladili a nakrmili rejnoky v jejich "zátoce", absolvovali komentovanou prohlídku. Úžasný průvodce nás provedl zahradou a programem Ptáci a savci Afriky nás všechny obohatil o spoustu zajímavostí z jejich života na svobodě i chovu v zoo. Septima prokázala, že obrovské nadšení ze zvířátek opravdu dokážou projevit nejen malé děti.

Stránky