Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Nepřehlédněte

SLAVÍME 25 LET!


Informace pro zákonné zástupce žáků:

V období od 25. 10. do 10. 11. 2017 testujeme odesílání e-mailů s informací o pozdním příchodu a nepřítomnosti žáka ve vyučování.


Třídní schůzky - čtvrtek 9. 11. 2017 od 16–18 hodin.


OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY - informace.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše škola se do projektu Jeden svět na školách – Příběhy bezpráví zapojuje od samotného počátku této akce. Pro letošní maturanty jsme vybrali dokument Meze přibližující osudy soukromě hospodařícího rolníka Jana Sedláčka, který vzpomíná nejen na násilnou kolektivizaci, ale i na problémy spojené s šířením náboženské literatury a textu Charty 77.

 

 

Ač by bylo jistě zajímavé seznámit se s Kubou mužem, my, tedy sexta a 2. ročník, jsme se seznamovali s Kubou ženou. Lépe řečeno s Kubou ženského rodu a zvládli jsme ji poznat během dvou vyučovacích hodin vcelku do detailu. Průvodcem, a to doslova, nám byla Martina Klevetová, studentka cestovního ruchu, která se na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě připravuje na budoucí kariéru průvodkyně cestovní kanceláře. Martina se letos zúčastnila měsíční expedice po Kubě pod vedením profesora Chalupy a přišla se s námi podělit o zážitky z cesty.

 

Teď v listopadu proběhnou školní kola celostátní olympiády z dějepisu. Letošní tematické zaměření 47. ročníku je „To byla první republika aneb Československo v letech 1918 - 1938". Okresní kola proběhnou v lednu 2018 a budou se od školních lišit pouze náročností, nikoliv tematickým zaměřením. Soutěž je určena pouze zájemcům z tercie a kvarty – pokud máte zájem, přihlaste se u svých vyučujících dějepisu co nejdříve!

Během října prošly všechny třídy nižšího gymnázia preventivními hodinami s lektory přerovské KAPPY-HELP. Jednotlivé programy vedou žáky k vytváření žádoucí chování, směřují je k sebepoznání, školu dělají bezpečnější a ovlivňují její příznivější klima.

Jednotlivé interaktivní lekce:

 

V návaznosti na posilování vztahů ve třídě a prevenci rizikového chování si žáci primy prošli i prvním programem primární prevence, který realizovala KAPPA-HELP z Přerova. Ve čtvrtek 19. 10. 2017 k nám na gymnázium přijely dvě lektorky, které se postaraly o zábavně naučný program na celé dopoledne. Tématem byla „zodpovědnost“. Na úvod jsme se hravou formou dozvěděli, co si žáci myslí, za co mají zodpovědnost. Ať už sami za sebe, za své mazlíčky nebo třeba za své mladší sourozence. Ve hře s názvem „Mravenci“ si vyzkoušeli skupinovou práci a způsob komunikace.

     Dne 9. října 2017 se naši chlapci zúčastnili okrskového kola v minifotbale základních škol a víceletých gymnázií. Turnaj se odehrál v Přerově na hřišti TJ Spartak Přerov. Ač to zpočátku vypadalo, že nedáme tým dohromady, tak se nakonec díky velkému zájmu některých fotbalistů podařilo sehnat pár náhradníků a na turnaj se jelo. Dokonce za naši školu nastoupila i jedna odvážná dívka, samozřejmě fotbalistka. Hrálo se v počtu 6 + 1 ve dvou poločasech po 10 minutách.

I letos na naší škole proběhla soutěž Přírodovědný klokan. Ve dvou kategoriích poměřilo své znalosti z biologie, zeměpisu, fyziky a chemie celkem 28 žáků.

V kategorii Kadet, tzn. žáci z tercie a kvarty, se na prvním místě umístil Filip Hlavinka z kvarty, na druhém místě Šimon Novotný z tercie a na třetím místě Michal Takač taktéž z kvarty.

Stránky