Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů » Škola

EVVO + GRV

Environmentální vzdělávání a Globální rozvojové vzdělávání

Gymnázium Kojetín na podzim získalo titul Zelená škola za nejlépe odvedenou práci v oblasti environmentálního a globálního rozvojového vzdělávání mezi gymnázii v Olomouckém kraji. Po celý školní rok jsme nezaháleli a byli jsme opět odměněni, tentokrát titulem Světová škola. Tento titul nám byl prozatím udělen na dva roky, pokud po další dva roky budeme pokračovat v započatých aktivitách a projdeme auditem, dostaneme titul na dalších pět let.

Minulý týden do školy doputoval balík velikosti krabice od bot. Nikdo se k němu několik dní nehlásil, a tak se paní Fíková a paní Voždová rozhodly balík otevřít. Našly v něm tento dopis:

„Dobrý den,

na internetu jsem se dozvěděla, že vaše škola pořádá sbírku pro děti z Kambodže. Děkuji, že se věnujete takovýmto projektům a prosím, zda byste mohli předat těchto pár maličkostí dětem v sirotčinci.

Děkuji a s pozdravem

Helena Burianová“

Rádi byste se dozvěděli něco o daleké zemi a zároveň pomohli?

Pojďte se s námi vypravit do Kambodži a pomozte sirotčinci.

V letošním školním roce se Gymnázium Kojetín zapojilo do projektu Světová škola, který zaštiťuje olomoucký ARPOK, program Varianty Člověka v tísni a Multikulturní centrum Praha. Cílem projektu je uspořádat osvětovou akci s environmentální nebo globální tématikou pro školu i veřejnost. My jsme si vybrali téma Kambodža a pomoc tamnímu sirotčinci.

V letošním školním roce se naše gymnázium poprvé zapojilo do projektu Světová škola. Cílem projektu je uspořádat akci pro naše studenty a veřejnost s tématikou ekologickou nebo globálně rozvojovou. Zvolili jsme téma Kambodža, protože si myslíme, že je to země zajímavá z mnoha úhlů pohledu a jak jsme se přesvědčili při vyhodnocování dotazníků, které jsme vám na začátku prosince rozdávali, mnoho o této zemi naši studenti neví, ačkoli na naší škole jedna dívka z této země studuje. Pokud vás zajímá, jak jste v dotaznících odpovídali, zde jsou výsledky:

 

Dne 1. listopadu se v ekologickém centru Sluňákov v Horce nad Moravou uskutečnila Krajská konference environmentálního vzdělávání a v rámci ní se vyhlašovaly nejaktivnější školy na poli environmentální výchovy a globálního rozvojového vzdělávání. Jsme velmi rádi, že vám můžeme oznámit, že Gymnázium Kojetín v kategorii gymnázií tuto soutěž vyhrálo a získali jsme titul Zelená škola Olomouckého kraje.

 

Vzpomínáte si na závěr minulého školního roku, kdy jste si zasoutěžili na šesti stanovištích, které v různém směru spojovalo téma vody? Také jste v minulém školním roce darovali spoustu věcí dětem do kambodžského sirotčince, věnovali jste určitý finanční obnos na studium guinejského chlapce Ousmana Camaru, zúčastnili jste se programů neziskové organizace ARPOK Příčiny a důsledky nebo Hosté a hostitelé nebo jste možná byli účastníky besedy Příběhy bezpráví či jste zhlédli některý z dokumentů ze serveru Jeden svět na školách. Co všechno tyto akce spojovalo?

Na konci školního roku jsme si opět zasoutěžili na environmentální téma, tentokrát se projektový den týkal všeho, co souvisí s vodou. Soutěžili jsme ve dvou kategoriích – prima až tercie a kvarta až sexta, 2. ročník. Připraveno bylo šest stanovišť s těmito tématy: voda v organismech, voda v domácnosti, sucho, záplavy, ledovce, srážky. Nejvíce vás bavilo stanoviště „záplavy“ a z jednotlivých zábavných úkolů jste nejlépe hodnotili házení balónků s vodou.

Stránky