Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů » Škola

EVVO + GRV

Environmentální vzdělávání a Globální rozvojové vzdělávání

Gymnázium Kojetín se letos poprvé zapojilo prostřednictvím Lei Hönigové a Terezy Švarcové do ankety Dětský čin roku. Dívky napsaly o naší celoškolní pomoci dětem v Kambodži a na Ukrajině. Mezi 630 příběhy byly vybrány do užší nominace a společně s dalšími čtyřmi příběhy byla naše charitativní práce pro Kambodžu a Ukrajinu představena na webu Dětský čin roku v kategorii Kolektivní pomoc.

V úterý 6. listopadu se v ekologickém centru Sluňákov konala Krajská konference environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty. Odbor Školství a mládeže Olomouckého kraje zde mimo jiné vyhlásil výsledky soutěže Zelená škola za školní rok 2017–2018. Uvedený titul získalo celkem 5 škol Olomouckého kraje, v kategorii gymnázií naše škola zvítězila! Podařilo se nám to už podruhé, poprvé jsme titul získali ve školním roce 2015-2016.

O tom, že naši žáci a studenti mají srdce na pravém místě, se přesvědčujeme každý rok hned několikrát při různých charitativních sbírkách jako je například Srdíčkový den nebo nákup vánočních hvězd pro olomouckou onkologii.

Projekt „GET UP and GOALS!“ je evropský projekt globálního rozvojového vzdělávání, který bude během tří let realizován ve 12 evropských zemích (Nizozemsko, Rakousko, Irsko, Bulharsko, Portugalsko, Polsko, Španělsko, Velká Británie, Maďarsko, Rumunsko). Z České republiky se do projektu zapojilo 10 škol, z toho 3 gymnázia – Kojetín, Příbor a olomoucký Hejčín.

Minulý školní rok se na našem gymnáziu v rámci projektu Světová škola uskutečnil sběr starého papíru. Výtěžek, který činil 4920,- byl prostřednictvím dobročinné organizace ADRA Havířov zaslán dětem z okolí města Mukačeva, aby si mohly koupit školní obědy, které jim jejich rodiny nemohou finančně poskytnout.

Organizace ADRA nabídla studentům možnost zprostředkovat dobrovolnickou činnost na táboře pro děti z chudobných rodin právě v Mukačevu. Táboru se zúčastnily tři studentky našeho gymnázia Eliška Klevetová, Natálie Kovaříková (septima) a Ludmila Mychajlivová (sexta).

Konference v Olomouci

Ve dnech 18. – 20. dubna 2018 se na naší škole sbíral papír pro chudé děti v mukačevských základních školách. Akce byla součástí projektu Světová škola věnovanému Ukrajině. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří papír do školy přinesli. Nejvíce se zapojila třída prima, která donesla 207 balíků papíru, dále pak sekunda (129 balíků) a sexta (60 balíků). Děkujeme i obyvatelům Kojetína, kteří zareagovali na výzvu o sběru v Kojetínském zpravodaji a nosili papír jen proto, že se jim myšlenka zaplacení školních obědů chudým dětem líbila.

Letošní akce Světové školy jde do finále. Ve středu 28. 3. jsme slavnostně zahájili výstavu o Ukrajině za účasti pedagogického sboru, studentů zapojených do projektu, pana starosty, zástupců rady města a dalších hostů. Zahájení výstavy přihlížela paní Majerová z olomouckého ARPOKu, která má projekt Světové školy v tomto regionu na starosti. Nyní výstavu postupně navštěvují třídy naší školy, doufáme i v návštěvu široké veřejnosti.

Ve středu 28. března bude ve 13:30 zahájena výstava Ukrajina v prostorách Vzdělávacího a informačního centra na Masarykově náměstí v Kojetíně. Všichni jste srdečně zváni.

V červnu 2017 byl naší škole udělen titul Světová škola. Co za jeho ziskem stálo? Celoroční práce na projektu Kambodža. Připravili jsme výstavu o této zemi, uspořádali sbírku pro sirotčinec v Phnom Penh.

Už se stalo tradicí, že školní rok zakončujeme nejenom přesunem učebnic a sportovním dnem, ale také programem věnovaným environmentální výchově (EVVO) nebo globálnímu rozvojovému vzdělávání (GRV).

Stránky