Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů » Škola

EVVO + GRV

Environmentální vzdělávání a Globální rozvojové vzdělávání

Letošní téma Aktivního občanství a Světové školy se týká problematiky odpovědné spotřeby a odpadů. Odpovědná spotřeba neboli udržitelný životní styl je celosvětově velmi aktuálním tématem a nejde jen o módní výkřik, ale spíše o dlouhodobý projekt nás všech na planetě Zemi.

Přemýšlíte, čím byste potěšili své blízké? Nabízíme vám netradiční výrobky z Keni, které se vyrábí nebo zpracovávají v keňském komunitním centru Ostrov Naděje u Viktoriina jezera. Tyto výrobky nám poslala paní Heřtusová z Centra Narovinu, které toto komunitní centrum v Keni založilo a dál ho podporuje právě nabídkou zboží v Česku. Vy, kteří už jste na gymnáziu nějaký ten pátek, si jistě vzpomenete na poutavé vyprávění paní Heřtusové o životě v této zemi v roce 2019. V tomto roce jsme se Keni věnovali v projektu Světová škola. Co si můžete u paní učitelky Dýmalové koupit?

Letos se v projektu Světová škola a Aktivní občanství věnujeme udržitelné spotřebě a odpadům. Na druhou polovinu listopadu chystáme na gymnáziu malou burzu her, hraček pro starší děti (10 roků a více), knížek, komiksů a školních potřeb. Pokud  máte doma některé z těchto věcí, které už nepoužíváte a chtěli byste je věnovat na burzu (a rodiče s tím souhlasí), doneste je ve dnech 15. – 19. 11. do školy. Tyto darované věci se budou vybírat každé ráno od 7:45 do 8:05 v biologické laboratoři.

Ve dnech 11. – 13. října proběhl na gymnáziu sběr papíru. Do sběru se zapojilo 10 tříd, žáky motivovalo nejen to, že pomohou recyklovat papír a velká část výtěžku půjde na charitativní akci spojenou s projektem Světová škola, ale také fakt, že třída, která odevzdá nejvíce papíru, pojede v červnu na jednu exkurzi navíc nad rámec chystaných akcí. V této mezitřídní soutěži zabodovala především kvarta, na druhém místě se umístila sekunda a na třetím místě sexta. Nejvíce se posbíralo novin a časopisů, a to 4,7 t, lepenky se podařilo shromáždit 1,4 t.

Jak určitě víte, v loňském školním roce jsme se v projektu Světová škola a Aktivní občanství v globálních souvislostech věnovali tématu ohrožených živočichů. V srpnu tento projekt prezentoval Dan Palička a Michal Takač na učitelské konferenci a v říjnu bylo na Ditě Komínkové a Marianě Kocmanové, aby projekt odprezentovaly během žákovské soutěže v Pevnosti poznání v Olomouci. Ve čtvrtek 7. 10. 2021 se zde sešli zástupci 11 škol zapojených do Aktivní občanství, aby sdíleli zkušenosti s vlastním projektem minulého školního roku. Jak tato soutěž dopadla? Vyhráli všichni!

Vybraní studenti vyššího gymnázia a kvarty se v pondělí 18. října zúčastnili exkurze do třídírny odpadů ve Frýdku-Místku. Po příjezdu na místo jsme se rozdělili na dvě skupiny, kdy jedna začala svoji návštěvu ve středisku separace a ta druhá navštívila jako první tamní skládku.

Ve středisku separace jsme se seznámili s celkovou procedurou třídění odpadu a následným lisováním do rovnoměrných krychlí složených ze stejného materiálu, které jsou později převezeny k finální recyklaci.

Ve středu 29. září 2021 se naše třída sekunda vydala na exkurzi do Tovačova. Hned ráno jsme vyjeli autobusem a v cílové stanici nás čekala paní z ORNIS Přerov, která nás celou exkurzi doprovázela. Vyšli jsme od zastávky autobusu a hned za prvním domkem jsme se ocitli v krásné aleji lemující cestu mezi rybníky. Paní průvodkyně nám ukazovala nejrůznější přírodniny a poskytovala zajímavé informace.

Podle fotografie výše by se zdálo, že ti, kteří studují Gymnázium Kojetín, mají život jako v bavlnce. To je samozřejmě pravda, ale zároveň se naše škola zapojila do akce Výstava na stromech, kterou organizuje společnost Fairtrade Česko a Slovensko. Výstava na stromech se koná v desítkách parků po celé České republice již sedmým rokem při příležitosti Světového dne důstojné práce. Ten se slaví 7. října.

V Kojetíně můžete výstavu zhlédnout kdykoli (dokud na ni uvidíte) na stromech podél ulice Svatopluka Čecha až do neděle 10. 10.

Od pondělí 11. října do středy 13. října se na gymnáziu uskuteční dlouho odkládaný sběr starého papíru. Donést či dovézt můžete novinový papír, letáky i kartóny. Papír nemusí být roztříděný, ale musí být pevně svázaný.

Měl(a) bys odvahu prezentovat před 20 cizími učiteli? Michal Takač a Daniel Palička odvahu měli a s touto výzvou se úspěšně poprali na učitelské konferenci Učíme v globálních souvislostech v Olomouci. Před učiteli prezentovali společně s paní učitelkou Dýmalovou projekt „V ohrožení“, který nás provázel druhým pololetím minulého školního roku. Ohroženým živočichům jsme se věnovali v rámci projektu Aktivní občanství v globálních souvislostech pod vedením neziskové organizace ARPOK.

Stránky